Organy a organári na Slovensku

Organy a organári na Slovensku

Jozef Borovecký

[Borovetzky, Borevetzky, Borowetzky, Borovetzki, Borrowetczky; Josepf, Jozef]

* 29.11.1744, Levoča
† po 1798, miesto neznáme


BIO

Jozef Borovecký sa za organára a výrobcu hudobných nástrojov vyučil pravdepodobne v Kolbayovej dielni v Spišskom Podhradí. Oženil sa s Terezou Mertingerovou. Organársku dielňu mal v Levoči, kde sa r. 1781 stal mešťanom. R. 1785 dielňu presťahoval do Prešova.

Organárska dielňa

Prvú dielňu založil v Levoči. Po návrate z vandrovky k nemu nastúpil ako tovariš František Eduard Pecník, ktorý uňho pracoval päť a pol roka (r. 1787 sa osamostatnil). R. 1785 sa Borovecký presťahoval do Prešova. Postavil aj niekoľko dvojmanuálových organov. Z nástrojov, ktoré zhotovil, sa však ani jeden nezachoval v intaktnom stave a väčšina zanikla. Dvojmanuálové nástroje staval zväčša ešte so samostatným pozitívom v zábradlí chóru (Pozdišovce, kostol ev. a. v., Prešov, r. kat. farský Kostol sv. Mikuláša – dostavba druhého manuálu ako zadného pozitívu). V ev. a. v. kostole v Prešove prestaval pôvodne jednomanuálový organ na dvojmanuálový a vzdušnicu druhého manuálu umiestnil nad pôvodnú organovú skriňu ako horný stroj. Jeho nástroje, pokiaľ sa to dá posúdiť, mali manuálový rozsah C – c3 s krátkou spodnou oktávou. Rozsah pedála sa dá posúdiť len na základe organa v ev. a. v. kostole v Rožňave. Boroveckého pedálová vzdušnica má dvadsaťjeden tónových ventilov, čomu najpravdepodobnejšie zodpovedal klávesový rozsah C – c1 s krátkou spodnou oktávou. Na základe prospektových píšťal zadného pozitívu v r. kat. farskom kostole v Prešove a prospektových píšťal organa v ev. a. v. kostole v Pozdišovciach sa dá usudzovať, že všetky, alebo aspoň malá časť píšťal bola ešte plasticky zdobená, obyčajne bradavičkami usporiadanými do tvaru kríža. Na niekoľkých píšťalách v strednom poli pozitívu, ktorý sa nachádza v r. kat. farskom kostole v Prešove, je však plastická výzdoba oveľa bohatšia.

ORGANY

po/Pozdisovce_ev_07_M.jpg

Pozdišovcekostol ev. a. v.

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 9 (8+1) *

pr/presov_svmiki1_17.jpg

Prešov – Staré MestoKonkatedrála sv. Mikuláša

Trojmanuálový organ s pedálom III / P / 43/41 (12+6+14+11/9)

pr/presov_ev_8.jpg

Prešov – Staré Mestokostol ev. a. v.

Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 24 (9+10+5)

ro/Roznava_ev_06_M.jpg

Rožňavakostol ev. a. v.

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 13 (10+3) *

Zoznam prác

Košice; okres Košice, Košický kraj, Dóm sv. Alžbety, 1785 a 1791 – ponuka na opravu organa (nakoniec opravu nerealizoval).

Poprad; okres Poprad, Prešovský kraj, r. kat. Kostol sv. Egídia, 1781 – stavba organa (nezachoval sa, bližšie údaje chýbajú.)

Pozdišovce; okres Michalovce, Košický kraj, kostol ev. a. v., 1784 – pôvodne dvojmanuálový, 14-registrový organ s pedálom, postavený za 1 000 zlatých. Zachovala sa skriňa hlavného stroja a pedála aj s pôvodnými prospektovými píšťalami (najväčšia píšťala je zdobená bradavičkami). Skriňa pozitívu v zábradlí sa zachovala len čiastočne.

Prešov; okres Prešov, Prešovský kraj, kostol ev. a. v. Borovecký dokončil 25. apríla 1787 rozsiahlu prestavbu pôvodne jednomanuálového organa J. Vesta z r. 1671. Vtedy ešte spolupracoval s F. E. Pecníkom. Spolu pristavali druhý manuál a zhotovili nový pedál. Zachovala sa upravená organová skriňa.

Prešov; okres Prešov, Prešovský kraj, r. kat. farský Kostol sv. Mikuláša, 1780 – 1798 – prestavba veľkého organa a jeho zväčšenie o druhý manuál. Zachovala sa skriňa zadného pozitívu. Prospektové píšťaly sú plasticky zdobené.

Rožňava; okres Rožňava, Košický kraj, kostol ev. a .v., 1785 – jednomanuálový organ s pedálom. Pôvodne sa staval pre ev. a. v. kostol v Prešove, pred dokončením ho však predali ev. a. v. zboru v Rožňave. V Rožňave vyhotovil organovú skriňu J. Gertner. Boroveckého nástrojovú časť čiastočne prestaval a dispozične pozmenil r. 1895 J. Hardoni.

Štítnik; okres Rožňava, Košický kraj, kostol ev. a. v., 1789 – oprava a zhotovenie nového organového mecha pre Mandlov organ. V mechoch bol nápis: „Isti folles facti sunt denovo per me Josephum Borroteczky organopegum Eperiessensem, die 16 ta February 1789 sub Imperatore Josepho 2 do, quando cum Turca bellum habuit.“

Autor textu: Marian Alojz Mayer


Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)


© Hudobné centrum 2024 www.hc.sk

HORE