Organy a organári na Slovensku

Organy a organári na Slovensku

František Rosa

[Rosa, Roža; František]

* 7.12.1738, Sabinov
† február 1782, Košice


BIO

Narodil sa v rodine sabinovského organára Vavrinca Rosu. Za organára sa vyučil u otca. Pôsobil v Košiciach, kde sa 16. decembra 1762 stal mešťanom a r. 1755 členom mestskej rady. Vedel dobre po latinsky, v latinčine písal aj listy a návrhy.

Organárska dielňa

Bol významný organár. Staval aj väčšie dvojmanuálové organy, napr. do Dómu sv. Alžbety (1769 – 1770) a do Katedrály v Rožňave (1776). Košický organ s tridsiatimi registrami patril k najväčším barokovým organom na Slovensku. Samostatné registre, položené vyššie ako dvojstopová poloha, sú v tomto organe dobre zastúpené aj na hlavnom stroji, aj na pozitíve. Na hlavnom stroji sú dve Mixtúry (päťzborová a dvojzborová). Obe začínajú vysoko položenými zbormi. Päťradová Mixtúra mala najväčší zbor v dvojstopovej polohe, dvojradová Mixtúra v jednostopovej polohe. Okrem toho bol na hlavnom stroji aj päťzborový Cimbal. Na pozitíve bola trojzborová Mixtúra s najväčším zborom v jednostopovej polohe. Na pedál bol disponovaný aj jeden jazykový register – Pozauna 8´. Unda maris na pozitíve údajne nebola ladená do chvenia. Dispozícia sa zachovala v odpise banskobystrického organára Michala Podkonického z r. 1791.

ORGANY

Košice – Staré MestoKatedrála sv. Alžbety

Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 30 (16+8+6) *

Zoznam prác

Košice; okres Košice, Košický kraj, Dóm sv. Alžbety, 1770 – dvojmanuálový, 30-registrový organ (nástroj sa nezachoval).

Rožňava; okres Rožňava, Košický kraj, Katedrála Nanebovzatia Panny Márie, 1776 – dvojmanuálový, 24-registrový organ (zachovala sa organová skriňa).

Autor textu: Marian Alojz Mayer


Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)


© Hudobné centrum 2024 www.hc.sk

HORE