Organy a organári na Slovensku

Organy a organári na Slovensku

Ján Bardun

[Bardun, Bardunn; Johann, Joan, Ján]

* dátum neznámy, miesto neznáme
† dátum neznámy, miesto neznáme


BIO

Bližšie životopisné údaje chýbajú. Vieme o ňom len toľko, že pôsobil ako učiteľ v Malackách a Kostolišti a popri pedagogickej práci si privyrábal organárstvom.

Organárska dielňa

Správy zachytávajúce J. Barduna ako organára pochádzajú z rokov 1805 – 1823. Venoval sa hlavne opravám organov, ale príležitostne staval aj nové nástroje.

Zoznam prác

Myjava; okres Myjava, Trenčiansky kraj, ev. a .v. zborová sieň. Pôvodne 7-registrový bezpedálový nástroj bol postavený r. 1823 pre neznámu lokalitu. Odtiaľ ho r. 1937 preniesol do ev. a. v. kostola v Bratislave-Prievoze a prestaval František Tattinger. Od r. 1989 stojí nástroj v ev. a. v. zborovej sieni v Myjave.

Autor textu: Marian Alojz Mayer


Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)


© Hudobné centrum 2023 www.hc.sk

HORE