Organy a organári na Slovensku

Organy a organári na Slovensku

Karl Buckow

[Buckow, Bukov; Carl Fiedrich Ferdinand]

* 1801, Gdansk (Poľsko)
† 16.5.1864, Komárno


BIO

Za organára sa vyučil u Wegnera, neskôr pracoval ako tovariš u Grüneberga v neďalekom Štetíne. Bol na vandrovke vo Francúzsku a v Anglicku. Dobré meno si spravil prestavbou chýrneho organa v Kostole sv. Petra a Pavla v poľskom Zhorelci. R. 1829 si otvoril dielňu v Jelenej Góre (Poľsko). R. 1856 presťahoval dielňu do Viedne. Zomrel v Komárne tesne pred dokončením organa, ktorý staval pre miestny piaristický kostol.

Organárska dielňa

Karl Buckow bol významný organár, ktorý získal titul pruského dvorného organára a neskôr po usadení vo Viedni aj titul rakúskeho cisársko-kráľovského dvorného organára.

R. 1858 dokončil stavbu trojmanuálového 48-registrového organa pre piaristov vo Viedni (opus 50). R. 1861 začal stavať svoj 54. opus pre piaristický kostol Komárne. Trojmanuálový organ po Buckowej smrti dokončil jeho odchovanec Ján Rumpel.

V Buckowovej dielni pracovalo sedem zamestnancov – stolárov i organárov. Jeho nástroje majú zásuvkové vzdušnica a mechanické traktúry. Rozsahy manuálov sú na úrovni vtedajšieho štandardu C – f3, rovnako aj pedál s rozsahom C – d1. Bežne staval aj jazykové registre a zhotovil i niekoľko žalúziových skríň, o čom sa zmieňuje aj dobová tlač: „... vnitřní ústrojí tak jest spořádano, že se crescendo i decrescendo (hlas rostaucí a upadajíci) dle libosti umělce spravovati dá.“ (článok o organe v piaristickom kostole vo Viedni, Slovenské noviny z 3. júna 1858). Podľa organa v Komárne môžeme usudzovať, že Buckow obľuboval kónickú, hore sa zužujúcu formu píšťal a pri početných zmiešaných, vysokopostavených repetujúcich registroch používal výlučne kvint-kvartovú formu repetícií.

Za zmienku stojí skutočnosť, že magistrát mesta Košíc ho r. 1854 poveril, aby vypracoval posudok na organ v Dóme sv. Alžbety.

ORGANY

ko/Komarno_svOndrej_06_M.jpg

KomárnoBazilika sv. Ondreja

Trojmanuálový organ s pedálom III / P / 51/49 (17/16+13+9+12/11) *

Zoznam prác

Komárno; okres Komárno, Nitriansky kraj, r. kat. Kostol sv. Ondreja (piaristický), 1861 – 1864 – trojmanuálový pôvodne 41-registrový organ (v rokoch 1896 – 1897 ho prestavala a zväčšila firma Rieger).

Autor textu: Marian Alojz Mayer


Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)


© Hudobné centrum 2024 www.hc.sk

HORE