Organy a organári na Slovensku

Organy a organári na Slovensku

Josephus Croy

[Jozef]

* dátum neznámy, miesto neznáme
† dátum neznámy, miesto neznáme


BIO

Podľa údajov z Matriky sobášených v prešporskom Dóme sv. Martina z 9. marca 1789, vychádzajúc z jeho veku udaného na 34 rokov, sa musel narodiť okolo roku 1755. Ženil sa ako slobodný, s tiež slobodnou, 30 ročnou Evou Königin. V matrike sobášených v prešporskom Dóme sv. Martina je o tom záznam: „Organi et Instrumentorum Factor Viennensis Annor (um) 34. Sponsa Virgo Eva Königin huyas. Annor (um) 30 Testes: Mathias Ehrenberger Caupo, et Simon  Steger Civis Futteral Macher Cum Dispensae in tempore Clauso. Philipus Pales Capell“.a Podľa E. Szórádovej je uvedený v prešporskom v súpise obyvateľstva v roku 1789 – 1890.b V prešporských daňových zoznamoch je uvedený v rokoch 1791 – 1797 ako „Orgelmacher“.c Zatiaľ mu nevieme pripísať žiadnu prácu a nevieme ani kedy a kde zomrel.

Autor textu: Marian Alojz Mayer


POZNÁMKY