Organy a organári na Slovensku

Organy a organári na Slovensku

Jozef Demeter

[Demmeter; Joseph]

* 1824, Švedlár
† 1873, pravdepodobne Švedlár


BIO

Za organára sa vyučil vo Viedni v dielni W. Bachmanna, kde pobudol až deväť rokov. R. 1846 pracoval ako pomocník u peštianskeho organára Lajosa Ágostona Báránya. Spolu s majstrom a ďalším pomocníkom Istvánom Kolonitsom sa zúčastnil na stavbe organa v Stoličnom Belehrade (Székésfehérvár, Maďarsko). Neskôr sa osamostatnil a otvoril si organársku dielňu vo Švedlári. Podľa dostupných prameňov nové organy nestaval, venoval sa prestavbám, zmenám dispozícií a opravám. V 60. rokoch 19. storočia pomerne často spolupracoval s levočským organárom Jánom Stanzerom.

Organárska dielňa

O dielni J. Demetera sa podrobnejšie informácie nezachovali. Určite však išlo iba o malú dielňu, kde pracoval sám alebo s jedným pomocníkom. Nástroje, ktoré opravil či prestaval, niekedy označoval vlastným firemným štítkom.

ORGANY

ba/BA_Klarisky_07_M.jpg

Bratislava – Stráže pod TatramiKoncertná sieň Klarisky

Organový pozitív I / 6

g/Gelnica_ev_10_M.jpg

Gelnicakostol ev. a. v.

Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 26 (13+7+6)

ke/Kezmarok_evArtik_06_M.jpg

KežmarokArtikulárny kostol ev. a. v.

Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 18 (10+6+2)

lu/Lubica_ev_06_M.jpg

Ľubicakostol ev. a. v.

Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 18/17 (8+6+4/3)

na/Nalepkovo_svStefanUhorsky_22.jpg

NálepkovoKostol sv. Štefana Uhorského

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 12 (9+3)

pp/PP-Vel_ev_06_M.jpg

Poprad – Veľkákostol ev. a. v.

Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 19 (8+5+6)

r/rudnik-svjuraj_7.jpg

RudníkKostol sv. Juraja

Jednomanuálový organ bez pedála I / 8

sp/SpisBela_svAnton_06_M.jpg

Spišská BeláKostol sv. Antona, opáta

Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 15 (6+6+3)

sv/svedlar_svMargitaAntiochijska_16.jpg

ŠvedlárKostol sv. Margity Antiochijskej

Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 20 (9+6+5)

vr/Vrbov_ev_06_M.jpg

Vrbovkostol ev. a. v.

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 10 (8+2)

za/Zakovce_svMikulas_06_M.jpg

ŽakovceKostol sv. Mikuláša

Jednomanuálový organ bez pedála I / 9

Zoznam prác

Gelnica; okres Gelnica, Košický kraj, kostol ev. a. v., 1857 – oprava (hrací stôl nástroja je označený Demeterovým firemným štítkom).

Kežmarok; okres Kežmarok, Prešovský kraj, kostol ev. a. v. artikulárny, 1860 – oprava spojená so zmenou dispozície. Na viacerých častiach organa je nalepený lístok s textom písaným v švabachu: „Dieses Werk wurde Gestimt // v Josef Demeter Orgelbauer // in Schwedler ano 1860. den // 24 september übergeben.“

Krompachy; okres Spišská Nová Ves, Košický kraj, r. kat kostol, 1867 – oprava organa.

Poprad-Veľká; okres Poprad, Prešovský kraj, kostol ev. a. v., 1872 – oprava dvojmanuálového organa J. Seybertha po poškodení bleskom za 169 zlatých.

Spišská Belá; okres Kežmarok, Prešovský kraj, r. kat. farský Kostol sv. Antona opáta, 1872 – zmluva na ladenie organa (pre Stancerovo oslepnutie a Demeterovo úmrtie sa nerealizovala).

Švedlár; okres Gelnica, Košický kraj, r. kat. farský Kostol sv. Kataríny Antiochijskej, 1840 – prekožovanie mechov a rozšírenie organového pedála; 1856 – oprava, vyčistenie a ladenie nástroja za 140 zlatých.

Vrbov; okres Kežmarok, Prešovský kraj, kostol ev. a. v., oprava a dostavba pedála (na hracom stole je Demeterov firemný štítok s datovaním 1857).

Žakovce; okres Kežmarok, Prešovský kraj, r. kat. farský Kostol sv. Mikuláša, biskupa, 1871 – ladenie organa, ktorý r. 1870 opravil Ján Stanzer.

Autor textu: Marian Alojz Mayer


Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)


© Hudobné centrum 2024 www.hc.sk

HORE