Organy a organári na Slovensku

Organy a organári na Slovensku

Mátyás Czarák

[Czárák, Czárak; Mátyás]

* dátum neznámy, miesto neznáme
† dátum neznámy, miesto neznáme


BIO

Životopisné údaje chýbajú.

Organárska dielňa

Maďarský organár, pôsobil v druhej polovici 19. storočia v Czegléde (Maďarsko). V 70. rokoch pracoval aj na území Slovenska, kde sa venoval jednak opravám organov a jednak stavbe malých, prevažne bezpedálových nástrojov so 6 – 7 registrami. Všetky organy majú zásuvkové vzdušnice a mechanické traktúry. Manuálový rozsah je vždy C – f3 chromaticky, 54 klávesov a tónov. Jediný pedálový organ má klávesový rozsah C – a0, tónový rozsah je dvanásťtónový (C – H). Dispozície sú pomerne stereotypné. Pri 6-registrových organoch sú v základnej polohe obyčajne tri registre – Principál 8´, Bourdon 8´ a Portunal 8´. Bourdon má v celom rozsahu drevené kryté píšťaly, Portunal má drevené otvorené píšťaly. V 7-registrovom nástroji v ev. a. v. kostole v Rákoši je navyše v osemstopovej polohe aj Salicionál 8´, ktorý má v rozsahu C – h1 drevené otvorené píšťaly, od c2 má cylindrické otvorené píšťaly z organového kovu. V štvorstopovej polohe bývajú dva registre – Oktáva 4´a Flauta 4´. Flauta 4´ má obyčajne v rozsahu C – h1 drevené otvorené píšťaly a od c2 cylindrické otvorené píšťaly z organového kovu. Objavuje sa aj trojzborová Mixtúra, zložená z dvoch oktávových zborov a jedného kvintového. Mixtúry repetujú len oktávovými repetíciami a obyčajne končia zbormi v polohe 4´+2 2/3´+2´. Len v Držkovciach dvojstopový zbor na c2 repetuje ešte raz oktávovou repetícou, preto Mixtúra končí zbormi 4´+2 2/3´+4´. Hracie pulty sú pri bezpedálových organoch väčšinou umiestnené na zadnej stene nástroja. Tak to bolo aj v Držkovciach, kde terajší samostatný hrací stôl v zábradlí nie je pôvodný. Samostatný hrací stôl v zábradlí chóru má len pedálový organ v ref. kostole v Plešivci a bezpedálový organ v ev. a. v. kostole v Rákoši. Na čelných stenách oboch nástrojov sú prospekty z atráp píšťal, takže vzbudzujú dojem zadných pozitívov. Charakteristické sú vyrezávané ozdoby nad prospektovými píšťalami, ktoré by mohli slúžiť ako identifikačný znak. Problém však spočíva v tom, že takmer identické ozdoby použil na organe v ref. kostole v Kocsi (Maďarsko) r. 1872 ďalší organár z Czeglédu Károly Bakos, ako aj Imre Gaál z Miškovca (Maďarsko) r. 1868 na organe v ref. kostole v Mezőszentmihályi (Maďarsko).

ORGANY

dr/Drzkovce_rk.jpg

DržkovceKostol sv. Michala, archanjela

Jednomanuálový organ bez pedála I / 6 *

hr/Hrusovo-Striez_ev_06_M.jpg

Hrušovo – Striežovcekostol ev. a. v.

Jednomanuálový organ bez pedála I / 6 *

je/jelsava_rk1.jpg

JelšavaKostol sv. Petra a Pavla, apoštolov

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 16 (11+5)

le/levare_rk.jpg

LeváreKostol Navštívenia Panny Márie

Organový pozitív I / 6 *

mo/mokra_luka_rk.jpg

Mokrá LúkaKostol Navštívenia Panny Márie

Organový pozitív I / 6

pa/Padarovce_ev_06_M.jpg

Padarovcekostol ev. a. v.

Jednomanuálový organ bez pedála I / 7

pl/Plesivec_ref_06_M.jpg

Plešivecref. kostol

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 8 (6+2) *

r/Rakos_ev.jpg

Rákoškostol ev. a. v.

Jednomanuálový organ bez pedála I / 7 *

Zoznam prác

Držkovce; okres Revúca, Banskobystrický kraj, r. kat. Kostol sv. Michala Archanjela, pravdepodobne posledná tretina 19. storočia – 6-registrový, bezpedálový nástroj, mechanická zásuvka.

Hrušovo-Striežovce; okres Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj, kostol ev. a. v., 1875 – stavba 6-registrového, bezpedálového nástroja, mechanická zásuvka.

Jelšava; okres Revúca, Banskobystrický kraj, r. kat. farský Kostol sv. Petra a Pavla, apoštolov ,1874 – oprava.

Leváre; okres Revúca, Banskobystrický kraj, r. kat. Kostol Navštívenia P. Márie, pravdepodobne posledná tretina 19. storočia – 6-registrový, bezpedálový nástroj, mechanická zásuvka.

Mokrá Lúka; okres Revúca, Banskobystrický kraj, r. kat. Kostol Navštívenia P. Márie, 1871 – oprava.

Padarovce; okres Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj, kostol ev. a. v., 1873 – oprava za 360 forintov, spojená s výmenou zlých kovových píšťal a opravou drevených píšťal.

Plešivec; okres Rožňava, Košický kraj, ref. kostol, 1877 – jednomanuálový 8-registrový organ s pedálom (6+2), mechanická zásuvka.

Rákoš; okres Revúca, Banskobystrický kraj, kostol ev. a. v., 1872 – 7-registrový, bezpedálový organ, mechanická zásuvka.

Autor textu: Marian Alojz Mayer


Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)


© Hudobné centrum 2024 www.hc.sk

HORE