Organy a organári na Slovensku

Organy a organári na Slovensku

ORGANY (79)

Lokalita: A     B     C     D     F     G     H     I     J     K     L     M    N     O     P     R     S     T     U     V     Z     všetky

Stránkovanie

Madunice, Kostol Narodenia Panny Márie

Jednomanuálový organ s pedálom, I / P / 11 (8+3)

(1911)

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 11 (8+3)

Magnezitovce, Mníšany, kostol ev. a. v.

Dvojmanuálový organ s pedálom, II / P / 10/9 (4+4+2/1)

(1949)

Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 10/9 (4+4+2/1)

Malá Domaša, Kostol Nanebovzatia Panny Márie

Jednomanuálový organ bez pedála, I / 4/2

(1903)

Jednomanuálový organ bez pedála I / 4/2

Malá Hradná, Kostol sv. Vavrinca

Jednomanuálový organ s pedálom, I / P / 11 (9+2)

(1. pol. 19. stor. / 30./40. r. 20. stor.)

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 11 (9+2)

Malá Ida, Kostol Navštívenia Panny Márie

Jednomanuálový organ s pedálom, I / P / 5 (4+1)

(1887)

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 5 (4+1)

Malatiná, Kostol Všetkých svätých

Jednomanuálový organ s pedálom, I / P / 9 (7+2)

(2. pol. 20. stor.)

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 9 (7+2)

Malé Kosihy, Kostol sv. Michala, archanjela

Jednomanuálový organ s pedálom, I / P / 7 (6+1)

(1895)

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 7 (6+1)

Malé Leváre, Kostol Nanebovzatia Panny Márie

Jednomanuálový organ s pedálom, I / P / 9/5 (7/4+2/1)

(1903)

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 9/5 (7/4+2/1)

Malé Ozorovce, Kostol sv. Márie Magdalény

Jednomanuálový organ s pedálom, I / P / 9 (7+2)

(2. pol. 20. stor.)

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 9 (7+2)

Malé Trakany, ref. kostol

Jednomanuálový organ s pedálom, I / P / 8 (7+1)

(1911)

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 8 (7+1)

Málinec, kostol ev. a. v.

Jednomanuálový organ s pedálom, I / P / 9/7 (7/6+2/1)

(zač. 20. stor.)

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 9/7 (7/6+2/1)

Málinec, Kostol Najsvätejšej Trojice

Jednomanuálový organ s pedálom, I / P / 5 (4+1)

(pol. 20. stor.)

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 5 (4+1)

Malinová, Kostol Najsvätejšieho Srdca Ježišovho

Jednomanuálový organ s pedálom, I / P / 7 (6+1)

(1838)

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 7 (6+1)

Malužiná, Kostol Povýšenia Svätého Kríža

Jednomanuálový organ s pedálom, I / P / 7/4 (6/3+1)

(1890)

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 7/4 (6/3+1)

Malý Horeš, ref. kostol

Dvojmanuálový organ bez pedála, II / P / 10/5 (3+4/1+3/1)

(1954)

Dvojmanuálový organ bez pedála II / P / 10/5 (3+4/1+3/1)

Malý Šariš, Kostol Krista Kráľa

Dvojmanuálový organ s pedálom, II / P / 15 (7+5+3)

(po 1948)

Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 15 (7+5+3)

Malý Slavkov, Kostol sv. Michala

Jednomanuálový organ s pedálom, I / P / 7/5 (6/4+1)

(1896)

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 7/5 (6/4+1)

Malý Slivník, Kostol Narodenia Panny Márie

Jednomanuálový organ s pedálom, I / P / 6 (5+1)

(1881)

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 6 (5+1)

Margecany, Kostol sv. Margity Antiochijskej

Dvojmanuálový organ s pedálom, II / P / 15 (5+7+3)

(1949)

Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 15 (5+7+3)

Marhaň, kostol ev. a. v.

Jednomanuálový organ s pedálom, I / P / 6 (5+1)

(1937)

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 6 (5+1)

Markuška, kostol ev. a. v.

Jednomanuálový organ s pedálom, I / P / 7 (6+1)

(20./30. r. 20. stor.)

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 7 (6+1)

Markušovce, Múzeum klávesových nástrojov - Letohrádok Dardanely

Organový pozitív, I / 6

(2. pol. 17. stor.)

Organový pozitív I / 6

Markušovce, Múzeum klávesových nástrojov - Letohrádok Dardanely

Organový pozitív, I / 6

(1767)

Organový pozitív I / 6

Markušovce, Múzeum klávesových nástrojov - Letohrádok Dardanely

Organový pozitív, I / 6

(1876)

Organový pozitív I / 6

Stránkovanie

  • Prvá
  • Predošlá
  • 1/4
  • Ďalšia
  • Posledná

  • © Hudobné centrum 2024 www.hc.sk

    HORE