Organy a organári na Slovensku

Organy a organári na Slovensku

ORGANY (58)

Lokalita: A     B     C     D     F     G     H     I     J     K     L     M     N    O     P     R     S     T     U     V     Z     všetky

Stránkovanie

Nitra, Staré Mesto (Dolné Mesto), ref. kostol

Jednomanuálový organ s pedálom, I / P / 8 (6+2)

(1882)

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 8 (6+2)

Nitra, Staré Mesto (Dolné Mesto), Kostol Navštívenia Panny Márie

Dvojmanuálový organ s pedálom, II / P / 21 (8+9+4)

(1929)

Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 21 (8+9+4)

Nitra, Staré Mesto (Horné Mesto), Katedrála sv. Emeráma

Jednomanuálový organ s pedálom, I / P / 7 (6+1)

(1876)

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 7 (6+1)

Nitra, Staré Mesto (Horné Mesto), Katedrála sv. Emeráma

Dvojmanuálový organ s pedálom, II / P / 30 (11+12+7)

(1718-1723 / 2016-2017)

Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 30 (11+12+7)

Nitra, Staré Mesto (Horné Mesto), Kostol sv. Petra a Pavla, apoštolov

Dvojmanuálový organ s pedálom, II / P / 18 (8+7+3)

(2. pol. 18. stor. / 1942)

Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 18 (8+7+3)

Nitra, Staré Mesto (Horné Mesto), Veľký seminár - kaplnka

Jednomanuálový organ s pedálom, I / 7 (6+1)

(1878)

Jednomanuálový organ s pedálom I / 7 (6+1)

Nitra, Zobor, Kostol sv. Urbana

Jednomanuálový organ s pedálom, I / P / 5 (4+1)

(okolo 1940)

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 5 (4+1)

Nitra nad Ipľom, Kostol sv. Uršule

Jednomanuálový organ s pedálom, I / P / 6/5 (5/4+1)

(kon. 19. stor.)

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 6/5 (5/4+1)

Nitrianske Hrnčiarovce, Kostol sv. Juraja

Jednomanuálový organ s pedálom, I / P / 6 (5+1)

(1889)

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 6 (5+1)

Nitrianske Pravno, Kostol Mučeníckej smrti sv. Jána Krstiteľa

Dvojmanuálový organ s pedálom, II / P / 12/8 (6/4+3/2+3/2)

(1906)

Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 12/8 (6/4+3/2+3/2)

Nižná, Kostol sv. Gála

Jednomanuálový organ s pedálom, I / P / 12/9 (10/7+2)

(1910)

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 12/9 (10/7+2)

Nižná, Kostol sv. Štefana Uhorského

Jednomanuálový organ s pedálom, I / P / 8/7 (6+2/1)

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 8/7 (6+2/1)

Nižná Boca, kostol ev. a. v.

Organový pozitív, I / 6

(1826)

Organový pozitív I / 6

Nižná Sitnica, Kostol Sedembolestnej Panny Márie

Jednomanuálový organ s priveseným pedálom, I / (P) / 6

(kon. 19. stor.)

Jednomanuálový organ s priveseným pedálom I / (P) / 6

Nižná Slaná, kostol ev. a. v.

Organový pozitív, I / 7

(1839)

Organový pozitív I / 7

Nižná Voľa, Kostol Narodenia Panny Márie

Jednomanuálový organ bez pedála, I / 9

(1. pol. 19. stor.)

Jednomanuálový organ bez pedála I / 9

Nižné Ladičkovce, Kostol sv. Anjelov Strážcov

Jednomanuálový organ bez pedála, I / 4

(1897)

Jednomanuálový organ bez pedála I / 4

Nižné Ružbachy, Kostol sv. Kataríny Alexandrijskej

Jednomanuálový organ s pedálom, I / P / 6/4 (5/3+1)

(1914/1915)

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 6/4 (5/3+1)

Nižný Hrabovec, Kostol Nanebovzatia Panny Márie

Dvojmanuálový organ s pedálom, II / P / 12/10 (6/4+4+2)

(neznámy rok)

Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 12/10 (6/4+4+2)

Nižný Hrušov, Kostol Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi

Jednomanuálový organ s pedálom, I / P / 10 (8+2)

(1914-1918)

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 10 (8+2)

Nižný Klátov, Kostol sv. Michala, archanjela

Jednomanuálový organ s pedálom, I / P / 6/5 (5/4+1)

(30. r. 20. stor.)

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 6/5 (5/4+1)

Nižný Skálnik, kostol ev. a. v.

Organový pozitív, I / 6

(1857)

Organový pozitív I / 6

Nižný Slavkov, Kostol Narodenia Panny Márie

Jednomanuálový organ s pedálom, I / P / 10 (8+2)

(2. pol. 20. stor.)

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 10 (8+2)

Nižný Žipov, Kostol Povýšenia Svätého Kríža

Jednomanuálový organ s pedálom, I / P / 9/7 (7/6+2/1)

(1924)

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 9/7 (7/6+2/1)

Stránkovanie

  • Prvá
  • Predošlá
  • 2/3
  • Ďalšia
  • Posledná

  • © Hudobné centrum 2024 www.hc.sk

    HORE