Organy a organári na Slovensku

Organy a organári na Slovensku

ORGANY (24)

Lokalita: A     B     C     D     F     G    H     I     J     K     L     M     N     O     P     R     S     T     U     V     Z     všetky

Stránkovanie

Gaboltov, Kostol Krista Kráľa

Jednomanuálový organ s priveseným pedálom, I / (P) / 3

(1936)

Jednomanuálový organ s priveseným pedálom I / (P) / 3

Gaboltov, Kostol sv. Vojtecha

Jednomanuálový organ s pedálom, I / P / 9 (7+2)

(1893)

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 9 (7+2)

Gánovce, kostol ev. a. v.

Jednomanuálový organ s pedálom, I / P / 8 (7+1)

(okolo 1920)

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 8 (7+1)

Gánovce, Kostol sv. Michala, archanjela

Organový pozitív, I / 6

(1767)

Organový pozitív I / 6

Gánovce, Kostol sv. Michala, archanjela

Jednomanuálový organ s priveseným pedálom, I / (P) / 7

(neznámy rok / 2008)

Jednomanuálový organ s priveseným pedálom I / (P) / 7

Gbely, Kostol sv. Michala, archanjela

Dvojmanuálový organ s pedálom, II / P / 19 (9+5+5)

(1853)

Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 19 (9+5+5)

Gelnica, kostol ev. a. v.

Dvojmanuálový organ s pedálom, II / P / 26 (13+7+6)

(1790-1792)

Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 26 (13+7+6)

Gelnica, Kostol Nanebovzatia Panny Márie

Dvojmanuálový organ s pedálom, II / P / 19/13 (9/6+6/5+4/2)

(1905)

Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 19/13 (9/6+6/5+4/2)

Gemer, kostol ev. a. v.

Jednomanuálový organ s pedálom, I / P / 9 (6+3)

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 9 (6+3)

Gemerček, Kostol sv. Alžbety Uhorskej

Organový pozitív, I / 5

(1845)

Organový pozitív I / 5

Gemerská Hôrka, ref. kostol

Jednomanuálový organ s pedálom, I / P / 6 (5+1)

(1912)

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 6 (5+1)

Gemerská Panica, kostol ev. a. v.

Organový pozitív, I / 5

(1. pol. 19. stor.)

Organový pozitív I / 5

Gemerská Poloma, kostol ev. a. v.

Jednomanuálový organ s pedálom, I / P / 8 (6+2)

(1897)

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 8 (6+2)

Gemerská Poloma, Kostol sv. Jozefa

Jednomanuálový organ s pedálom, I / P / 5 (4+1)

(neznámy rok)

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 5 (4+1)

Gemerská Ves, Kostol Narodenia Panny Márie

Jednomanuálový organ s priveseným pedálom, I / P / 6/4 (5/3+1)

(1904)

Jednomanuálový organ s priveseným pedálom I / P / 6/4 (5/3+1)

Gemerské Teplice, Gemerský Milhosť, kostol ev. a. v.

Jednomanuálový organ s priveseným pedálom, I / (P) / 4

(30./40. r. 20. stor.)

Jednomanuálový organ s priveseným pedálom I / (P) / 4

Gemerské Teplice, Jelšavská Teplica, kostol ev. a. v.

Jednomanuálový organ s pedálom, I / P / 6 (5+1)

(okolo 1930)

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 6 (5+1)

Gerlachov, kostol ev. a. v.

Jednomanuálový organ s pedálom, I / P / 7/4 (6/3+1)

(1899)

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 7/4 (6/3+1)

Giraltovce, Kostol sv. Cyrila a Metoda

Dvojmanuálový organ s pedálom, II / P / 14/13 (5+6+3/2)

(60./70. r. 20. stor.)

Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 14/13 (5+6+3/2)

Giraltovce, kostol ev. a. v.

Jednomanuálový organ s pedálom, I / P / 6 (5+1)

(10. r. 20. storočia)

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 6 (5+1)

Gočaltovo, kostol ev. a. v.

Jednomanuálový organ bez pedála, I / 6

(2. pol. 19. stor.)

Jednomanuálový organ bez pedála I / 6

Gočovo, kostol ev. a. v.

Jednomanuálový organ s pedálom, I / P / 6/5 (5/4+1)

(1909)

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 6/5 (5/4+1)

Golianovo, Kostol Krista Kráľa

Jednomanuálový organ s pedálom, I / P / 10 (8+2)

(20. storočie)

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 10 (8+2)

Gregorovce, Kostol Narodenia Panny Márie

Jednomanuálový organ bez pedála, I / 5/4

(30./40. r. 20. stor.)

Jednomanuálový organ bez pedála I / 5/4

Stránkovanie

  • 1/1

  • © Hudobné centrum 2024 www.hc.sk

    HORE