Organy a organári na Slovensku

Organy a organári na Slovensku

Cejkov, okres Trebišov
Kostol sv. Márie Magdalény
Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 8/6 (7/5+1)


Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 8/6 (7/5+1)

1905, Rieger – novostavba

Gebrüder Rieger, opus 1206.

2009, Radomír Mašlár, Eduard Mašlár – generálna oprava

Generálna oprava spojená s prestavbou: rozšírenie o zrejme nepôvodnú vzdušnicu manuálu s 2 registrami (Flöte 2´, Mixtura 3x 1 1/3´), pridané tremolo.

Prieskum: Juraj Slovík, 2017

Firemný nápis

Cs. és kir. udvari-orgona-gyár – Rieger – Budapest – Opus 1206

Dispozícia

Manuál (C – f3, 54 klávesov)Pedál (C – d1, 27 klávesov)
PrincipálSubbass16´
Bourdon  
Salicionál  
Octava4´ (ext.)  
Dolce4´ (ext.)  
Flöte  
Mixtura 3x1 1/3´  

Spojky: Pedálcopula (M / P), Oktávkopula (Super M)
Pevné kombinácie: Mezzo-forte, Forte
Tremolo

Pneumatické traktúry, kužeľkové vzdušnice.

Technický popis

Technický popis vo formáte PDF

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.


© Hudobné centrum 2024 www.hc.sk

HORE