Organy a organári na Slovensku

Organy a organári na Slovensku

České Brezovo, okres Poltár
kostol ev. a. v.
Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 8 (6+2)


Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 8 (6+2)

1. pol. 20. stor., Vincent Možný – novostavba

Organ postavený v neznámom roku, pravdepodobne tesne pred 1. svetovou vojnou (údaj o organárovi je na ukazovateli vzduchu v mechu na pravej bočnej stene organovej skrine. Pôvodne bol postavený pravdepodobne do starého ev. a. v. kostola v Českom Brezove.

1922, neznámy organár – premiestnenie nástroja

Organ bol prenesený zo starého do nového ev. a. v. kostola v Českom Brezove.

Prieskum: Marian Alojz Mayer, 1998

Firemný nápis

Moszny Vincze / orgonaépitö / Pozsony

Dispozícia

Manuál (C – f3, 54 klávesov)Pedál (C – d1 / C – H)
PrincipalSzubbasz16´
FödöttOctavbasz
Salicional  
Octava  
Fuvola  
Mixtura 3x   

Spojky: Manual-octav-coppula, Pedal-Coppula

Pneumatické traktúry, kužeľkové vzdušnice.

Technický popis

Technický popis vo formáte PDF

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.


© Hudobné centrum 2024 www.hc.sk

HORE