Organy a organári na Slovensku

Organy a organári na Slovensku

Chyžné, okres Revúca
Kostol Zvestovania Pána
Organový pozitív I / 6


Organový pozitív I / 6

1854, Andrej Zimmer – novostavba

Údaje o staviteľovi aj o ďalších opravách podľa Gergelyi - Wurm: Historische Orgeln... in der Ostslowakei, s. 57.

1940, Anton Schönhofer ml. – oprava

1953, Ladislav Komora – oprava

Prieskum: Marian Alojz Mayer, 1998

Dispozícia

Manuál (C – c3, 49 klávesov)
Kryt
Principál
Flauta
Oktáva
Superoktáva
Mixtúra 2x

Mechanické traktúry, zásuvková vzdušnica.

Technický popis

Technický popis vo formáte PDF

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.


© Hudobné centrum 2024 www.hc.sk

HORE