Organy a organári na Slovensku

Organy a organári na Slovensku

Martinček, okres Ružomberok
Kostol sv. Martina
Jednomanuálový organ bez pedála I / 3/2


Jednomanuálový organ bez pedála I / 3/2

1926, Rieger – novostavba

Opus 2252 (údaj z hracieho stola).

1997, Marián Muška – údržba

Čistenie, ladenie.

90. r. 20. stor., neznámy organár – oprava

2. polovica 90. rokov 20. storočia. Inštalované elektrické čerpadlo vzduchu.

Prieskum: Marek Cepko, 2005

Firemný nápis

Opus 2252 / RIEGER

Dispozícia

Manuál (C – f3, 54 klávesov)
Principál
Bourdon
Oktáva4´ (ext.)

Spojky: Spojka oktávová

Pneumatické traktúry, kužeľková vzdušnica.

Technický popis

Technický popis vo formáte PDF

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.


© Hudobné centrum 2024 www.hc.sk

HORE