Organy a organári na Slovensku

Organy a organári na Slovensku

Nedožery-Brezany – Brezany, okres Prievidza
Kostol sv. Heleny
Jednomanuálový organ bez pedála I / 7


Jednomanuálový organ bez pedála I / 7

1791, Pažickí z Rajca – novostavba

Podľa skrine pozitívu a záznamov v dielenskej knihe, pôvodný nástroj postavili v rajeckej dielni Pažických v r. 1791. Podľa záznamu v dielenskej knihe mal nástroj 7 mutácii (registrov) a stál 150 zlatých. Z pozitívu, ktorý stál pôvodne v parapete chóru a klaviatúru mal na zadnej strane, sa zachovalo len prestavané torzo.

20./30. r. 20. stor., Imrich Karabinoš, Štefan Gábor – generálna prestavba

Veľká prestavba nástroja – úplná zmena dispozície, posunutie nástroja dozadu a na jeho miesto do parapetu chóru postavený nový samostatný hrací stôl. O oprave svedší čierny obdĺžnikový firemný štítok na hracom stole s textom napísaným zlatými literami: KARABINOŠ & GÁBOR / továrňa na stavbu organov a harmónii – sklad klavírov / PREŠOV ÷ SLOVENSKO.

Prieskum: Marian Alojz Mayer, 2008

Dispozícia

Manuál (C – c3, 49 klávesov)
Principal
Bordon
Flöte
Dolce
Bordon?
Kvinta2 2/3´
Oktáva

Mechanické traktúry, zásuvková vzdušnica.

Technický popis

Technický popis vo formáte PDF

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.


© Hudobné centrum 2024 www.hc.sk

HORE