Organy a organári na Slovensku

Organy a organári na Slovensku

Tesárske Mlyňany – Tesáre nad Žitavou, okres Zlaté Moravce
Kostol Zvestovania Pána
Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 11 (5+3+3)


Ide pravdepodobne o jediný zachovaný dvojmanuálový organ Antona Schönhofera seniora.

Organ je v súčasnosti rozobraný, v ohrozenom stave. Skriňa aj píšťaly sa nachádzajú na rôznych miestach mimo kostola.

1895, Anton Schönhofer st. – novostavba

Organ pôvodne postavený pre klariský kostol v Bratislave (Kostol Povýšenia Svätého Kríža).

1921, Anton Schönhofer ml. – premiestnenie nástroja

Organ bol prenesený do r. kat. farského Kostola sv. Martina v Bojniciach. Doplnené boli prospektové píšťaly, ktoré boli zrekvirované koncom prvej svetovej vojny.

1986, neznámy organár – premiestnenie nástroja

Organ bol prenesený do r. kat. kostola v Tesárskych Mlyňanoch na miesto pôvodného nástroja Pažických. Nástroj bol postavený za prospekt organa Pažických, takže z prospektu zadného organa nebolo veľa nevidno.

2009, neznámy organár – odstránenie nástroja

Organ bol odborne rozobratý, odstránený z chóru a uskladnený v hospodárskej budove fary.

Prieskum: Marian Alojz Mayer, 2003

Firemný nápis

SCHÖNHOFER ANTAL / 18 Orgonaépitő Pozsony 95

Dispozícia

I. manuál (C – f3, 54 klávesov)II. manuál (C – f3, 54 klávesov)Pedál (C – d1, 27 klávesov)
PrincipalHegedü PrincipalSubbass16´
BordunSalicionalFlauta bass
OctavDolceCello
Flauta    
Mixtura 3x     

Spojky: Pedal Copula I/II Manual, Manual Copula
Pevné kombinácie: Piano, Forte
Calcant

Mechanické traktúry, zásuvkové vzdušnice.

Technický popis

Technický popis vo formáte PDF

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.


© Hudobné centrum 2024 www.hc.sk

HORE