Organy a organári na Slovensku

Organy a organári na Slovensku

Sasinkovo, okres Hlohovec
Kostol sv. Kataríny Alexandrijskej
Jednomanuálový organ bez pedála I / 4


Jednomanuálový organ bez pedála I / 4

18. storočie, neznámy organár – novostavba

Pôvodne organový pozitív bez pedála, rozsah klaviatúry C – c3 s krátkou spodnou oktávou, 45 klávesov. Podľa Acta Organologica, Band 14, str. 159, mal organ nasledovnú dispozíciu: Flauta 8´, Principal 4´, Flauta 4´, Octava 2´, Quinta 1 1/3´, Mixtur. V organovej skrini sú letopočty 1653, 1668, 1759. Z pôvodného organa sa zachovala vzdušnica, hriadeľová doska, traktúry, skriňa a drevený krytý register v osemstopovej polohe s dnešným názvom Kryt 8´.

19. storočie, neznámy organár – oprava

Viaceré opravy. V organovej skrini sa zachovali nápisy: Schuppa Lacjo 1885, Bilik István 1885, Szolovits Lajo 1880. Z 19. storočia pravdepodobne pochádzajú súčasné mechy (pôvodné boli ťahané remeňmi, o čom svedčia 2 diery po remeňoch na pravej bočnej stene podstavca – čelný pohľad).

1. pol. 20. stor., Otokár Vážanský – generálna prestavba

Dôkladná prestavba, z pôvodnej dispozície (a pôvodného píšťalového fondu) sa zachoval iba drevený krytý register v osemstopovej polohe. Schromatizovaná bola krátka veľká oktáva (pôvodný tónový rozsah organa bol pravdepodobne C – c3 s krátkou veľkou oktávou, 45 tónov), Vážanský tiež vyhotovil nové píšťalnice a lavičky píšťal. Žiadne iné opravy a prestavby neboli zistené.

Prieskum: Marek Cepko, 2001

Dispozícia

Manuál (E – c3, 45 klávesov)
Principál
Kryt
Oktáva
Mixtúra 2x

Mechanické traktúry, zásuvková vzdušnica.

Technický popis

Technický popis vo formáte PDF

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.


© Hudobné centrum 2024 www.hc.sk

HORE