Organy a organári na Slovensku

Organy a organári na Slovensku

Tovarné, okres Vranov nad Topľou
Kostol sv. Jozefa
Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 8 (7+1)


Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 8 (7+1)

1. štvrtina 20. stor., Matěj Josef Wunš – novostavba

Organ postavený pôvodne pre neznámu lokalitu.

okolo 2010, Jan Kubát – premiestnenie nástroja

Premiestnenie organa z pôvodnej, neznámej lokality.

Prieskum: Marek Cepko, 2014

Firemný nápis

M. J. WUNŠ, STAVITEL VARHAN / V SUŠICI

Dispozícia

Manuál (C – f3, 54 klávesov)Pedál (C – d1, 27 klávesov)
PrincipálSubbas16´
Kryt  
Salicionál  
Oktáva  
Flétna  
Superoktáva  
Mixtura 2x1 1/3´  

Spojky: I/P
Pevné kombinácie: Piano, Forte, Pleno

Tónová traktúra mechanická, registrová pneumatická; kužeľkové vzdušnice.

Technický popis

Technický popis vo formáte PDF

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.


© Hudobné centrum 2024 www.hc.sk

HORE