Organy a organári na Slovensku

Organy a organári na Slovensku

Čierne, okres Čadca
Kostol sv. Ignáca z Loyoly
Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 8/4 (6/3+2/1)


Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 8/4 (6/3+2/1)

1888, Rieger – novostavba

Opus 241. V katalógu firmy je uvedený pod nesprávnym opusovým číslom 235, pod názvom obce Černe Ungarn. Organ nebol prestavaný.

počas 1. sv. vojny, neznámy organár – rekvirácia prospektových píšťal

Prospektové píšťaly zrekvirované ku koncu 1. svetovej vojny boli po nej nahradené menej hodnotnými, zinkovými.

prelom 20./21. stor., neznámy organár – oprava

Oprava, montáž nového elektrického čerpadla vzduchu.

Prieskum: Marian Alojz Mayer, 2007

Firemný nápis

K. k. auschl. priv. Orgel und Harmonium Fabrik / IN JÆGERNDORF GEBRÜDER RIEGER OEST. SCHLESIEN. // Opus 241

Dispozícia

Manuál (C – f3, 54 klávesov)Pedál (C – d1, 27 klávesov)
Bourdon16´ (ext.)Subbass16´
PrincipalOctavbass8´ (ext.)
Gedeckt  
Salicional  
Octave4´ (ext.)  
Dolce4´ (ext.)  

Spojky: Pedal-Manual
Pevné kombinácie: Mezzoforte, Forte

Mechanické traktúry, kužeľkové vzdušnice.

Technický popis

Technický popis vo formáte PDF

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.


© Hudobné centrum 2024 www.hc.sk

HORE