Organy a organári na Slovensku

Organy a organári na Slovensku

Kalinovo, okres Poltár
kostol ev. a. v.
Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 9 (7+2)


Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 9 (7+2)

2. pol. 19. stor., neznámy organár – novostavba

Pôvodne 8-registrový organ.

20. r. 20. stor., Jan Tuček – prestavba

Prestavba a rozšírenie nástroja: prestavba traktúr, nový hrací stôl, rozšírený rozsah pedála (fis – d1), prístavba registra Salicionál 8´, prebudovaná Mixtura.

Prieskum: Marek Cepko, 2012

Firemný nápis

JAN TUČEK / HORA KUTNÁ (Čechy.)

Dispozícia

Manuál (C – f3, 54 klávesov)Pedál (C – d1, 27 klávesov)
PrincipalSubbass16´
KrytOktavbass
Viola di Gamba  
Salicional  
Oktava  
Flétna  
Mixtura 3x  

Spojky: I / P, I Super, I Sub
Pevné kombinácie: P, MF, PL

Pneumatické traktúry (tónová s barkerovou pákou), kužeľkové vzdušnice.

Technický popis

Technický popis vo formáte PDF

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.


© Hudobné centrum 2024 www.hc.sk

HORE