V r. 1869 založil Jan Tuček st. dielňu na výrobu kolovrátkov, ťahacích harmoník a harmónií, neskôr sa z nej vyvinula najväčšia továreň na výrobu organov v Čechách. Za svoje výrobky získal kutnohorský závod viacero ocenení (1879 Poděbrady, 1883 Přerov, 1884 Příbram, 1884 Nový Bydžov, 1886 Tábor atď.). Z detí Jana Tučka st. sa organárskemu remeslu venovali jeho dvaja synovia: Zdeněk Tuček (1879 – 1959) a Jan Tuček ml. (1904 – 1995). Zdeňek viedol firmu od otcovej smrti do r. 1935, potom prevzal továreň jeho brat Jan. V r. 1951 bola firma zlúčená s organárskym družstvom Organa. Jan Tuček ml. v družstve pracoval v období medzi rokmi 1956 – 1966.

K najvýznamnejším nástrojom rodinnej firmy patrili organ v kostole sv. Jiljí v Nymburku (1899, III/37), v chráme sv. Barbory v Kutnej Hore (1903, III/45), v Smetanovej sieni Obecného domu v Prahe (1912, III/70) a v kostole sv. Jakuba v Prahe (1940 – 1941, III/74).

So stavbou organov začala dielňa Jana Tučka st na prelome 80. a 90. rokov 19. storočia. Pôvodným zámerom mohlo byť rozšírenie sortimentu výrobkov, čoskoro sa však z neho stal hlavný obchodný artikel.

Jan Tuček st. zachytil najmodernejšie trendy v organárstve a s veľkou pravdepodobnosťou už na začiatku svojej tvorby staval nástroje s kužeľkovými vzdušnicami, ktorým zostal verný až do konca svojho pôsobenia. Naopak na svoju dobu neobvykle konzervatívny postoj prejavoval v oblasti traktúr: nikdy celkom neupustil od stavby mechanických trakúr, ktoré sa vyskytujú malých jednomanuálových organoch až do r. 1913. Kým konkurenčné firmy v Čechách už od začiatku 90. rokov 19.storočia veľmi vážne experimentovali s pneumatickými systémami, Tučkova firma ešte v r. 1899 postavila čisto mechanický trojmanuálový organ v kostole sv. Jiljí v Nymburku. Jan Tuček sa v experimentovaní s pneumatikou poberal svojou vlastnou cestou a skonštruoval vlastný typ Barkerovej páky, ktorý využíval počas celého 1. desaťročia 20.storočia (Kutná Hora, kostol sv. Barbory). Popri tom staval aj organy s klasickou rúrkovou pneumatikou a pneumatickými tónovými lištami. Na sklonku života, v r. 1912, postavil svoje vrcholné dielo, organ v Smetanovej sieni Obecného domu v Prahe s kužeľkovými vzdušnicami a elektrickými traktúrami, na ktorých spolupracoval s renomovanou nemeckou firmou H. Voit & Söhne.

V období po smrti Jana Tučka st. až do zlúčenia s družstvom Organa sa firma orientovala takmer výlučne na pneumatický systém. Väčšina Tučkových organov postavených po r. 1935 vznikala v duchu ideových návrhov B. A. Wiedermanna a jeho školy, retardujúcich snahy o obrodenie zvuku organa na klasických princípoch barokového organárstva.

Abrahám; okres Galanta, Trnavský kraj, r. kat. kostol, medzi 1930 – 1932, op. 339 – dvojmanuálový 12-registrový organ s pedálom (6+4+2), pneumatická výpustka.

Badaň; okres Banská Štiavnica, Banskobystrický kraj, kostol ev. a. v., medzi 1932 – 1937, op. 369 – jednomanuálový 5-registrový organ s pedálom (4+1), pneumatická výpustka.

Badín; okres Banská Bystrica, Banskobystrický kraj, kostol ev. a. v., 1947 – oprava.

Beckov; okres Nové Mesto nad Váhom, Trenčiansky kraj, kostol ev. a. v., 1. polovica 20. rokov 20. stor., op. 286 – jednomanuálový 7-registrový organ s pedálom (6+1), pneumatická výpustka.

Beladice-Malé Chrašťany; okres Zlaté Moravce, Nitriansky kraj, r. kat. Kaplnka Sv. Kríža, rok neznámy – jednomanuálové harmónium.

Bohunice; okres Levice, Nitriansky kraj, kostol ev. a. v., 1949 – oprava organa zničeného v r. 1945.

Bratislava; okres Bratislava, Bratislavský kraj, r. kat. Kostol sv. Alžbety, pravdepodobne 1948, op. 510 – dvojmanuálový 25-registrový organ s pedálom (10+8+7 – niekoľko transmisií, jazykové registre nie sú obsadené), pneumatická kužeľka.

Brestovany; okres Trnava, Trnavský kraj, r. kat. kostol, okolo r. 1932, op. 347 – prestavba a rozšírenie organa G. A. Molnára.

Cerovo; okres Krupina, Banskobystrický kraj, kostol ev. a. v., pravdepodobne 1. desaťročie 20. stor. – jednomanuálový 8-registrový organ s pedálom (6+2), mechanická kužeľka.

Dačov Lom; okres Veľký Krtíš, Banskobystrický kraj, kostol ev. a. v., pravdepodobne okolo 1905, op. 147 – jednomanuálový 9-registrový organ s pedálom (7+2), pneumatická kužeľka.

Dekýš; okres Banská Štiavnica, Banskobystrický kraj, r. kat. kostol, krátko pred r. 1925, op. 292 – jednomanuálový 6-registrový organ s pedálom (5+1), pneumatická výpustka.

Diviacka Nová Ves; okres Prievidza, Trenčiansky kraj, r. kat. kostol, rok neznámy – dvojmanuálový 12-registrový organ s pedálom (6+4+2), mechanická kužeľka. Organ bol prenesený z neznámej lokality v r. 1995.

Dolné Dubové; okres Trnava, Trnavský kraj, r. kat. kostol, 60. roky 20. stor. – oprava.

Dolný Kubín; okres Dolný Kubín, Žilinský kraj, r. kat kostol, pravdepodobne 1949, op. 501 – dvojmanuálový 22/19-registrový organ s pedálom (9(8)+8+5(3), pneumatická kužeľka. Organ vznikol zásadnou prestavbou jednomanuálového 10-registrového organa s mechanickými traktúrami S. Országha z r. 1887.

Drietoma; okres Trenčín, Trenčiansky kraj, kostol ev. a. v., máj 1948 – oprava.

Dubnica nad Váhom; okres Ilava, Trenčiansky kraj, r. kat. kostol, pravdepodobne 1950 – trojmanuálový 33/31-registrový organ s pedálom (9+5+11+8/6), pneumatická kužeľka.

dvojmanuálový 15-registrový organ s pedálom (7+5+3), pneumatická výpustka.

Hlohovec; okres Hlohovec, Trnavský kraj, r. kat. Kostol Všetkých Svätých, 1932, op. 348 – dvojmanuálový 27-registrový organ s pedálom (11+10+6) – pneumatická kužeľka. Zásadná prestavba a rozšírenie organa Mateja Vavra z rokov 1866 – 1867.

Hnúšťa-Likier; okres Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj, kostol ev. a. v., 1947 – jednomanuálový 7-registrový organ s pedálom (6+1), pneumatická kužeľka.

Hontianske Tesáre; okres Krupina, Banskobystrický kraj, kostol ev. a. v., pravdepodobne 1949, op. 512 – jednomanuálový 8-registrový organ s pedálom (7+1), pneumatická výpustka.

Horné Orešany; okres Trnava, Trnavský kraj, r. kat. kostol, pravdepodobne 1948 – dvojmanuálový 19/17-registrový organ s pedálom (6+8+5/3), pneumatická kužeľka.

Hrnčiarska Ves-Pondelok; okres Poltár, Banskobystrický kraj, kostol ev. a. v., 1930, op. 335 – jednomanuálový 6-registrový organ s pedálom (5+1), pneumatická výpustka.

Hruštín; okres Námestovo, Žilinský kraj, r. kat. kostol, medzi rokmi 1920 – 1940 – pôvodne dvojmanuálový organ s pedálom, neskôr prestavaný a rozšírený na 20 registrov (8+8+4), pneumatická kužeľka.

Ilava; okres Ilava, Trenčiansky kraj, r. kat. kostol, okolo r. 1950, op. 511 – dvojmanuálový 26-registrový organ s pedálom (9+10+7), pneumatická kužeľka.

Jasenová; okres Dolný Kubín, Žilinský kraj, kostol ev. a. v., 1972 – oprava (samostatná práca Jana Tučka).

Kostolište; okres Malacky, Bratislavský kraj, r. kat. kostol, 1930 – úprava dispozície, nový hrací stôl.

Kostolná pri Dunaji; okres Senec, Bratislavský kraj, r. kat. kostol, medzi 1932 – 1937, op. 356 –

Kostolná-Záriečie; okres Trenčín, Trenčiansky kraj, r. kat. kostol, pravdepodobne 1949, op. 503 – dvojmanuálový 13/12-registrový organ s pedálom (5+5+3/2), pneumatická kužeľka.

Kostolné; okres Myjava, Trenčiansky kraj, kostol ev. a. v., krátko po r. 1912, op. 235 – jednomanuálový 10-registrový organ s pedálom (8+2), pneumatická kužeľka.

Križovany nad Dudváhom; okres Trnava, Trnavský kraj, r. kat. kostol, pravdepodobne medzi 1905 – 1910, op. 185 – dvojmanuálový 19-registrový organ s pedálom (9+7+3), pneumatická kužeľka s barkerovou pákou. Nástroj bol na súčasné miesto prenesený v 50. alebo 60. rokoch 20. stor. z Kutnej Hory, pričom bol čiastočne dispozične pozmenený (Pavel Baxa).

Krušovce; okres Topoľčany, Nitriansky kraj, r. kat. kostol, medzi 1932 – 1937, op. 374 – dvojmanuálový 19(18)-registrový organ s pedálom (7+8+4/3), pneumatické výpustkové kužeľky.

Lazy pod Makytou; okres Púchov, Trenčiansky kraj, kostol ev. a. v., približne okolo 1930 – jednomanuálový 9-registrový organ s pedálom (7+2), pneumatická kužeľka.

Leštiny; okres Dolný Kubín, Žilinský kraj, kostol ev. a. v., pravdepodobne okolo 1910, op. 210 – jednomanuálový 7-registrový organ s pedálom (6+1), mechanická kužeľka.

Letničie; okres Skalica, Trnavský kraj, r. kat. kostol, pravdepodobne medzi 1905 – 1910, op. 172 – jednomanuálový 4-registrový organ s pedálom (3+1), mechanická kužeľka.

Levoča; okres Levoča, Prešovský kraj, r. kat. Kostol sv. Jakuba, okolo 1930 – jednanie o stavbe nového organa.

Liptovské Sliače; okres Ružomberok, Žilinský kraj, r. kat. kostol, okolo r. 1950, op. 519 – dvojmanuálový 20/19-registrový organ s pedálom (9+6+5/4), elektrická kužeľka, traktúry pravdepodobne nie sú pôvodné.

Malacky; okres Malacky, Bratislavský kraj, r. kat. Kostol Nepoškvrneného Počatia Panny Márie, 1929, op. 329 – výmena pôvodnej nástrojovej časti. Organ sa nezachoval.

Malacky; okres Malacky, Bratislavský kraj, r. kat. kostol, 1929 – rozšírenie dispozície o Salicionál 8´, chromatizácia krátkej spodnej oktávy pedála od tónu E.

Námestovo; okres Námestovo, Žilinský kraj, r. kat. kostol, 1985 – 1988 – zásadná prestavba a rozšírenie organa firmy Rieger z r. 1902 (J. Tuček, V. Bielský).

Neded; okres Šaľa, Nitriansky kraj, ref. 1937, op. 384 – dvojmanuálový 20-registrový organ s pedálom (8+8+4), pneumatická výpustka. Po prestavbe sú traktúry elektrické, pôvodné boli pneumatické.

Nové Mesto nad Váhom; okres Nové Mesto nad Váhom, Trenčiansky kraj, kostol ev. a. v., pravdepodobne 1950, op. 515 – dvojmanuálový 24/22-registrový organ s pedálom (9/8+10+5/4) – dva pedálové registre neboli obsadené), pneumatická kužeľka. Dispozíciu navrhol J. B. Krajs, Praha.

Oravský Biely Potok; okres Tvrdošín, Žilinský kraj, r. kat. kostol, približne 30. roky 20. stor. – jednomanuálový 10-registrový organ s pedálom (8+2), pôvodne pneumatická kužeľka. V 2. polovici 90. rokov 20. stor. traktúra prestavaná na elektropneumatickú (Búran & Nemček).

Pača; okres Rožňava, Košický kraj, r. kat. kostol, medzi 1912 – 1925, op. 276 – jednomanuálový 4-registrový organ s pedálom (3+1), mechanická kužeľka.

Pernek; okres Malacky, Bratislavský kraj, r. kat. kostol, 1931 – 1932, op. 346 – dvojmanuálový 11-registrový organ s pedálom (5+4+2), pneumatická výpustka.

Pezinok-Cajla; okres Pezinok, Bratislavský kraj, r. kat. kostol, rok neznámy – jednomanuálové harmónium.

Plavé Vozokany; okres Levice, Nitriansky kraj, kostol ev. a. v., medzi 1932 – 1937, op. 362 – jednomanuálový 7-registrový organ s pedálom (6+1), pneumatická výpustka.

Poľný Kesov; okres Nitra, Nitriansky kraj, r. kat. kostol, rok neznámy – jednomanuálové harmónium.

Prenčov; okres Banská Štiavnica, Banskobystrický kraj, kostol ev. a. v., medzi 1912 –1925, op. 262, jednomanuálový 7-registrový organ s pedálom (6+1), vzdušnice s registrovými kancelami, traktúry pneumatické.

Prešov; okres Prešov, Prešovský kraj, r. kat. Kostol sv. Mikuláša, 1925 – 1926, op. 299 – jednomanuálový 8-registrový organ s pedálom (6+2), vzdušnice s registrovými kancelami, traktúry pneumatické.

Prešov; okres Prešov, Prešovský kraj, r. kat. Kostol sv. Mikuláša 1925 – 1926 – pôvodne dvojmanuálový 33-registrový organ s pedálom. V 60. rokoch 20. stor. prestavaný a rozšírený družstvom Organa, Kutná Hora.

Prietrž; okres Senica, Trnavský kraj, kostol ev. a. v., približne 1. desaťročie 20.stor. – jednomanuálový 10-registrový organ s pedálom (8+2), pneumatická kužeľka.

Rudinská; okres Kysucké Nové Mesto, Žilinský kraj, r. kat. Kaplnka Nepoškvrneného Počatia Panny Márie, jednomanuálové harmónium.

Sobotište; okres Myjava, Trnavský kraj, kostol ev. a. v., 1925, op. 295 – dvojmanuálový organ s pedálom, pneumatická výpustka. V r. 1960 boli výpustkové vzdušnice nahradené kužeľkovými a bola zmenená aj dispozícia.

Šalov; okres Levice, Nitriansky kraj, ref. rok neznámy – jednomanuálové harmónium.

Tajná; okres Nitra, Nitriansky kraj, r. kat. kostol, pravdepodobne 1951, op. 516 – jednomanuálový 6-registrový organ s pedálom (5+1), pneumatická kužeľka.

Trstín; okres Trnava, Trnavský kraj, r. kat. kostol, 1968 – inštalácia staršieho pneumatického nástroja z katedrály v Litoměriciach do upravenej organovej skrine V. Arnolda.

Veličná; okres Dolný Kubín, Žilinský kraj, r. kat. kostol, 1912, op. 230 – jednomanuálový 10-registrový organ s pedálom (8+2), mechanická kužeľka.

Veľké Bierovce; okres Trenčín, Trenčiansky kraj, r. kat. kostol, pravdepodobne 1947, op. 507 – jednomanuálový 10-registrový organ s pedálom (8+2), pneumatická výpustka.

Veľké Kosihy; okres Komárno, Nitriansky kraj, modlitebňa v kultúrnom dome, rok neznámy – jednomanuálové harmónium.

Veľký Krtíš; okres Veľký Krtíš, Banskobystrický kraj, kostol ev. a. v., 1932 – 1937, op. 378 – dvojmanuálový 11-registrový organ s pedálom (5+4+2), pneumatická výpustka.

Vitanová; okres Tvrdošín Žilinský kraj, r. kat. kostol, medzi 1932 – 1937, op. 381 –pôvodne jednomanuálový 6-registrový organ s pedálom (5+1), pneumatická výpustka. V r. 1977 bol nástroj rozšírený o 2 manuálové registre postavené na samostatnej kužeľkovej vzdušnici (Š. Gábor).

Zábiedovo; okres Tvrdošín, Žilinský kraj, r. kat. kostol, medzi 1932 – 1937, op. 354 – jednomanuálový 6-registrový organ s pedálom (5+1), pneumatická výpustka.

Zlaté Moravce-Žitavany; okres Zlaté Moravce, Nitriansky kraj, r. kat. kostol, koniec 30. rokov 20. stor. (po r. 1937), op. 394 – jednomanuálový 10-registrový organ s pedálom (8+2), pneumatická kužeľka.

Autor textu: Marek Cepko


Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)