VYHLÁSENIE O PRÍSTUPNOSTI

Hudobné centrum má záujem zabezpečiť svojho webového sídla v súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2012. Toto vyhlásenie o prístupnosti sa vzťahuje na webové sídlo organy.hc.sk.

STAV SÚLADU

Uvedené sídlo je s malými výnimkami popísanými nižšie v súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2012.

PRÍSTUPNOSŤ OBSAHU

Na webových stránkach sú informácie ponúkané aj v podobe dokumentov vo formáte DOC, DOCX a PDF, a to najmä z dôvodu, že obsahujú typografické prvky a formátovanie, ktoré webový formát HTML nepodporuje alebo sú príliš veľké alebo sú iné dôvody prečo ich zverejňujeme v PDF formáte a následne odporúčame ich stiahnutie. Formáty DOC a PDF sú tiež vhodnejšie pre tlač. Na prehliadnutie týchto dokumentov je možné zdarma stiahnuť Word Viewer a Acrobat Reader. V niektorých webových prehliadačoch je integrovaná aplikácia, ktorá je určená na prehliadanie vyššie uvedených formátov dokumentov.

VYPRACOVANIE TOHTO VYHLÁSENIA O PRÍSTUPNOSTI

Toto vyhlásenie bolo vypracované 10. 10. 2020 Vyhlásenie bolo vypracované na základe vykonávacieho rozhodnutia Komisie (EÚ) 2018/1523 z 11. októbra 2018, ktorým sa stanovuje vzorové vyhlásenie o prístupnosti v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2102 o prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácií subjektov verejného sektora.
Vyhodnotenie súladu webového sídla s požiadavkami zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2012 bolo vykonané samohodnotením.
Vyhlásenie bolo naposledy skontrolované 07. 05. 2021.

SPÄTNÁ VÄZBA A KONTAKTNÉ INFORMÁCIE

Hudobné centrum má záujem zabezpečiť prístupnosť webových stránok pre všetkých užívateľov.
Kontakt je:
Hudobné centrum
Michalská 10, 815 36 Bratislava 1
info@hc.sk
+421 (2) 2047 0111

VYNUCOVACIE KONANIE

V prípade neuspokojivých odpovedí na podnety alebo žiadosti zaslané v rámci spätnej väzby subjektu verejného sektora v súlade s čl. 7 ods. 1 písm. b) smernice Európskeho parlamentu sa môžete obrátiť v rámci vynucovacieho konania na subjekt poverený presadzovaním Smernice, ktorým je Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu na e-mailovej adrese: standard@vicepremier.gov.sk

VYHLÁSENIE O PRÍSTUPNOSTI

Túto webovú stránku prevádzkuje Hudobné centrum.

Obsah webovej stránky sa napĺňa cez administračný systém, ktorý vytvorila spoločnosť AWD Systems s.r.o.

Webové sídlo je tvorené tak, aby zámerne neboli kladené žiadne prekážky, ktoré by mohli prehliadanie stránky znemožniť. Ak predsa na takúto prekážku narazíte, kontaktujte nás a pokúsime sa ju odstrániť.

Webové sídlo je dostupné aj v zjednodušenej verzii na adrese https://organy.hc.sk/t_index.php. Táto zjednodušená verzia je obsahovo plnohodnotná.

Štruktúra informácií na stránke bola vytvorená podľa špecifikácie W3C HTML 5 a vizuálne naformátovaná kaskádovými štýlmi. Dodržanie vyššie zmienených noriem by malo zaistiť správne zobrazenie obsahu stránky vo väčšine dnes používaných prehliadačov a na väčšine zobrazovacích zariadeniach.

Webové sídlo je validované nástrojmi W3C a WAVE.

WEBOVÉ SÍDLO

Za obsah zodpovedá správca obsahu.
Hudobné centrum
Michalská 10, 815 36 Bratislava 1
info@hc.sk
+421 (2) 2047 0111