ZÁSADY POUŽÍVANIA COOKIES

Tieto zásady používania súborov cookie boli naposledy aktualizované 2. 1. 2022 a vzťahujú sa na občanov a osoby s trvalým pobytom v Európskom hospodárskom priestore.

1. Úvod

Naša webová stránka https://organy.hc.sk (ďalej len "webstránka") používa cookies a ďalšie súvisiace technológie (pre zjednodušenie sú ďalej všetky technológie označované ako „cookies“). Cookies sú umiestňované aj tretími stranami, ktorých služby využívame. V ďalšom texte nižšie vás informujeme, ako používame cookies na našej webstránke.

2. Čo sú to cookies?

Súbor cookie je krátky jednoduchý súbor, ktorý sa odosiela spolu so stránkami tejto webstránky a váš prehliadač ho ukladá na pevnom disku vášho počítača alebo iného zariadenia. Informácie, ktoré sú v ňom uložené, môžu byť počas vašej ďalšej návštevy odoslané späť na naše servery alebo na servery príslušných tretích strán.

3. Čo sú to skripty?

Skript je časť programového kódu, ktorý sa používa na správnu a interaktívnu funkciu našich webových stránok. Tento kód sa spustí na našom serveri alebo na vašom zariadení.

4. Čo je to webový maják, pixelová značka?

Webový maják (alebo pixelová značka) je malý, neviditeľný text alebo obrázok na webstránke, ktorý sa používa na monitorovanie návštevnosti webstránky. Aby k tomu mohlo dôjsť, prostredníctvom webových majákov sa o vás ukladajú rôzne údaje.

5. Cookies

5.1 Technické alebo funkčné cookies

Niektoré súbory cookies zabezpečujú, aby určité časti webstránky fungovali správne a aby vaše používateľské nastavenia ostali rozpoznané. Umiestnením funkčných cookies vám uľahčíme návštevu našej webstránky. Vďaka tomu nemusíte pri návšteve našej webstránky opakovane zadávať rovnaké informácie. Tieto cookies môžeme používať bez vášho súhlasu.

5.2 Štatistické cookies

Štatistické cookies na webstránke organy.hc.sk nepoužívame.

5.3 Marketingové/sledovacie cookies

Marketingové/sledovacie súbory cookie sú súbory cookie alebo akákoľvek iná forma miestneho úložiska, ktoré sa používajú na vytváranie profilov používateľov na zobrazenie reklamy alebo na sledovanie používateľa na tomto webe alebo na niekoľkých webových stránkach na podobné marketingové účely.

6. Ukladané cookies

COOKIE_ORGANY
typ: technická nevyhnutnosť pre prevádzkovanie služby
účel: Informácia, kedy ste nastavili cookies, aby sme pri ďalšej návšteve opäť zobrazili cookie lištu.
exspirácia: 7 dní
adresa: Hudobné centrum, Michalská 10, Bratislava, Slovenská republika

marketing_cookie_org
typ: technická nevyhnutnosť pre prevádzkovanie služby
účel: Informácia o cookies preferenciách, ktoré ste nastavili.
exspirácia: 7 dní
adresa: Hudobné centrum, Michalská 10, Bratislava, Slovenská republika

youTube
typ: marketing/tracking
účel:zobrazenie videi k organom
exspirácia: 13 mesiacov
adresa: Google Ireland Limited Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland
Bližšie informácie o ochrane súkromia nájdete tu.

Google Maps
typ: marketing/tracking
účel:zobrazenie mapiek v lokalitách
exspirácia: 8 mesiacov
adresa: Google Ireland Limited Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland
Bližšie informácie o ochrane súkromia nájdete tu.

7. Súhlas

Keď navštívite našu webstránku po prvý raz alebo opakovane s časovým odstupom, zobrazí sa vám vyskakovacie okno s informáciami o cookies. Akonáhle kliknete na "Súhlasím so všetkým", vyjadríte súhlas s tým, aby sme všetky kategórie cookies a doplnkov, ktoré ste označili vo vyskakovacom okne, používali tak, ako je popísané v týchto zásadách používania cookies. Používanie súborov cookies môžete zakázať vo svojom prehliadači. Upozorňujeme však, že naša webstránka už potom nemusí fungovať správne. Môžete však zvoliť a označiť len vybrané cookies, označíte ich zaškrtnutím poľa pri názve kategórie (Analytické alebo Marketingové) a stlačíte tlačidlo Uložiť nastavenia. Funkčné cookies sú zapnuté vždy. Môžete ich vypnúť cez nastavenia vo vašom prehliadači, avšak upozorňujeme, že v takom prípade webstránka nemusí byť plne funkčná.

8. Povolenie/zakázanie a odstránenie súborov cookies

Váš internetový prehliadač môžete použiť na automatické alebo manuálne mazanie cookies. Môžete tiež špecifikovať, že niektoré súbory cookie nemusia byť umiestnené. Ďalšou možnosťou je zmeniť nastavenia svojho internetového prehliadača tak, aby ste dostali správu vždy, keď sa umiestni súbor cookie. Ďalšie informácie o týchto možnostiach nájdete v pokynoch v časti Pomocník vášho prehliadača. Upozorňujeme, že ak zakážete všetky súbory cookies, naša webstránka nemusí pracovať správne. Ak vo svojom prehliadači odstránite súbory cookies, pri ďalšej návšteve našej webstránky sa po vašom súhlase opäť uložia.

9. Kontaktné údaje

Ak máte otázky alebo pripomienky týkajúce sa našich zásad používania súborov cookies a tohto vyhlásenia, kontaktujte nás prostredníctvom nasledujúcich kontaktných údajov:

Hudobné centrum
Michalská 10
815 36 Bratislava 1
info@hc.sk
+421 (2) 2047 0111