Pôvodne románsky kostol z polovice 13. storočia, v 1. polovici 14. storočia rozšírený o sakristiu. Na začiatku 15. storočia bolo postavené nové presbytérium a severné kaplnka. V roku 1782 zaklenuli loď pruskými klenbami a pristavali južnú predsieň a sernú komoru. Po požiari v roku 1916 bola prestavaná veža s použitím pôvodných románskych častí. Jednoloďová stavba s polygonálnym uzáverom presbytéria zaklenutého dvoma poľami gotickej krížovej rebrovej klenby.

Súčasné nástroje v objekte

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)