Hrabušice, okres Spišská Nová Ves
Kostol sv. Vavrinca

Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 12 (5+5+2)


1783-1791, neznámy organár – novostavba

10-registrový organ, viackrát opravovaný. Z nástroja sa zachovala len organová skriňa.

1847-1849, Andrej Zimmer – oprava

Oprava väčšieho rozsahu, pričom Zimmer vyhotovil ozdobnú čelnú stenu hracieho stola s jedným píšťalovým poľom ako imitáciu zadného pozitívu.

1871, Kolbayovci, Jozef Kolbay – oprava

1918 – rekvirácia prospektových píšťal

1922, Jan Tuček – novostavba

Nová nástrojová časť, pôvodná pri tejto príležitosti zanikla. Z pôvodného organa bola ponechaná len organová skriňa.

1950-1955, Pavel Žur, Rieger-Kloss, Krnov – prestavba

Prestavba a rozšírenie. Organ začiatkom 50. rokov prestavovala firma P. Žúr (Chrastava, ČR). Práce dokončila firma Rieger-Kloss v roku 1955 a nástroju pridelila opusové číslo 3159+.

Prieskum: Marek Cepko, 2010
Továrny na varhany, n. p. Krnov, opus 3159
I. manuál (C – f3, 54 klávesov)II. manuál (C – f3, 54 klávesov)Pedál (C – d1, 27 klávesov)
PrincipálFlétna rúrkováSubbas16´
KrytSalicionálOktávbas
OktávaFlétna příčná  
Flétna zobcováPrincipál  
Mixtura 3-4x1 1/3´Akuta  

Spojky: II/I 16´, II/I 8´, II/I 4´, I/P 8´, II/P 8´
Pevné kombinácie: Piano, Mezzoforte, Pleno
Pomocné zariadenia: Přeruš. anulátoru pedála

Pneumatické traktúry, kužeľkové vzdušnice.

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum(organy.hc.sk)