Trstín, okres Trnava
Kostol sv. Petra a Pavla

Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 16 (7+7+2)


1806, Valentín Arnold – novostavba

Z organa sa zachovala len organová skriňa.

Dispozícia Arnoldovho organa:
Manuál (C – d3, 47 tónov)
Principal 8´, Copel 8´, Flaut-traver 8´, Solonicial 8´, Principal Octav 4´, Flaut 4´, Super Octav 2´, Quint 1 1/3´, Mixtur 3x 1´
Pedál (C – a, 12 tónov)
Subas 16´, Violin Bas 8´, Quintenbas 6´

1959, Rieger-Kloss, Krnov – oprava

Pôvodný organ mala nahradiť novostavba podniku Rieger-Kloss. Tento zámer však nevyšiel.

1968, Jan Tuček – generálna prestavba

Prestavba. Vymenená nástrojová časť (starší organ z katedrály v Litoměřiciach), upravená pôvodná organová skriňa.

Napriek nesúhlasu Pamiatkového úradu bola nástrojová časť demontovaná a do upravenej skrine Valenína Arnolda postavil organár Jan Tuček starší organ z katedrály v Litoměřiciach. Pravdepodobne ešte pred prenesením bol nástroj už prestavaný. Hrací stôl (podľa výtvarného riešenia ho možno datovať do obdobia 20. rokov 20. storočia), registre I. manuálu a pedála pochádzajú z organa firmy Rieger. Pôvod vzdušnice a registrov II. manuálu je neznámy.

80. r. 20. stor., Varhany Brno – rekonštrukcia

Dřevopodnik města Brna. Rozšírenie a rekonštrukcia. Rozšírená dispozícia nástroja (I. manuál: Flétna 4´, Superoktáva 2´; II. manuál: Angelika 8´- 4´, Picola 1´), prestavba hracieho stola.

Prieskum: Marek Cepko, 2006
I. manuál (C – g3, 56 klávesov)II. manuál (C – g3, 56 klávesov)Pedál (C – f1, 30 klávesov)
PrincipálFlétna koncertníSubbas16´
KrytGambaCello
SalicionálAngelika8´+ 4´  
OktávaPrincipál  
FlétnaFlétna trubicová  
SuperoktávaFlétna lesní  
Mixtura1 1/3´Picola  

Spojky: II-I 16´, II-I 8´, II-I 4´, I-I 4´, I-P 8´, II-P 8´
Voľné kombinácie: 1
Pevné kombinácie: Piano, Mezzoforte, Forte
Pomocné zariadenia: Crescendo, Vypínač crescenda, Tremolo II

Pneumatické traktúry, kužeľkové vzdušnice.

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum(organy.hc.sk)