Firma Varhany spol. s r. o. je pokračovateľom organárskej dielne Františka Holčapka založenej v r. 1946. Dielňa fungovala iba do r. 1952, kedy bola znárodnená a začlenená do družstva Dřevopodnik města Brna. V rámci tohto podniku si bez narušenia zachovala výrobný program až do r. 1991, kedy sa vyčlenila z družstva. V súčasnosti má firma osem zamestnancov. Od r. 1946 postavila okolo 116 organov zoradených chronologicky v opusovom zozname. Odberateľmi sú prevažne farské úrady na území bývalého Československa.

Nosným programom firmy Varhany spol. s r. o. je stavba nových nástrojov hlavne pre chrámové priestory a rekonštrukcia starších organov. Od r. 1946 firma stavala organy výlučne s pneumatickou tlakovou traktúrou a kužeľkovými vzdušnicami, technickými poradcami boli viaceré osobnosti brnenského hudobného života (napr. prof. Hawlík, Michálek, Blatný, Pukl, Veselá). Posledné obdobie je charakteristické návratom k mechanickým traktúram. Firma sa tiež zaoberá aplikáciou digitálnych technológií v organárstve. Architektonické riešenie organov je realizované v spolupráci s architektom chrámových priestorov Ludvikom Kolkom.

Boleráz-Klčovany; okres Trnava, Trnavský kraj, r. kat. kostol, 1980, op. 59 – jednomanuálový 8/6-registrový organ s pedálom (6+2/1), pneumatická kužeľka.

Hubová; okres Ružomberok, Žilinský kraj, r. kat. kostol, 1987, op. 81 – dvojmanuálový 19-registrový organ s pedálom (7+8+4), pneumatická kužeľka.

Komjtná; okres Ružomberok, Žilinský kraj, r. kat. kostol, 1991, op. 95 – dvojmanuálový 12/11-registrový organ s pedálom (4+5+3/2), pneumatická kužeľka.

Opoj; okres Trnava, Trnavský kraj, r. kat. kostol, pravdepodobne 80. roky 20. stor., jednomanuálový 8/6-registrový organ s pedálom (6+2/1), pneumatická kužeľka.

Plášťovce; okres Levice, Nitriansky kraj, r. kat. kostol, 1989, op. 86 – dvojmanuálový 18(17)-registrový organ s pedálom (7+7+4/3), pneumatická kužeľka.

Skýcov; okres Zlaté Moravce, Nitriansky kraj, r. kat. kostol, 1992, op. 96 – dvojmanuálový 18-registrový organ s pedálom (6+8+4), pneumatická kužeľka.

Tlmače; okres Levice, Nitriansky kraj, r. kat. kostol, 1988, op. 83 – jednomanuálový 7/6-registrový organ s pedálom (5+2/1), pneumatická kužeľka.

Trnava-Modranka; okres Trnava, Trnavský kraj, r. kat. kostol, 1993, op. 99 – dvojmanuálový 15-registrový organ s pedálom (6+6+3), pneumatická kužeľka. V r. 2004 bol čiastočne dispozične pozmenený.

Tureň; okres Senec, Bratislavský kraj, r. kat. kostol, 1967, op. 35 – jednomauálový 9-registrový organ s pedálom (7+2), pneumatická kužeľka.

Valaská Dubová; okres Ružomberok, Žilinský kraj, r. kat. kostol, 1990, op. 92 – dvojmanuálový 18/17-registrový organ s pedálom (7+7+4/3), pneumatická kužeľka.

Autor textu: Marek Cepko


Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)