Pôvodne jednoduchá stavba z roku 1900 s polkruhovým uzáverom projektovaná G. Majunkom. Rozšírená v modernom štýle v 2. polovici 20. storočia.

Súčasné nástroje v objekte

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)