Stavba postavená 1449.

Pôvodne gotický jednoloďový kostol postavený v r. 1448 zaklenutý sieťovou rebrovou klenbou r. 1499. Sakristia a oratórium boli pristavané r. 1722. V r. 1850 rozšírený bočnými loďami zaklenutými valenou klenbou s lunetami. Bočné lode sú spojené s pôvodnou loďou arkádovými oblúkmi čím vznikli dnešné tri lode. Organ stojí na západnom chóre oproti hlavnému oltáru.

Súčasné nástroje v objekte

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)