Klasicistický kostol z rokov 1811 – 1842, v roku 1913 reštaurovaný a v roku 1938 opravený. Jednoloďová stavba so segmentovým uzáverom presbytéria. Priestory kryté pruskými klenbami a klenbovými pásmi.

Súčasné nástroje v objekte

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)