Ľuboreč, okres Lučenec
kostol ev. a. v.

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 9 (7+2)


1851, Karol Kyseľ – novostavba

Pôvodne 8-registrový organ s pedálom.

20./30. r. 20. stor., Jan Tuček – prestavba

Prestavba a rozšírenie. Prístavba nového manuálového registra Salicional 8´. Úprava dispozície: Superoctava 2´ alebo Quinta nahradená registrom Salicet 4´, prestavba registra Mixtura (zmenené zloženie zborov).

Z prestavby sa zachoval firemný štítok na hracom stole: Jan / Tuček / Kutná-Hora.

Prieskum: Marek Cepko, 2012
Kyszely Károly / Besztérce Bányán / 1851.
Manuál (C – f3, 54 klávesov)Pedál (C – h / C – H)
PrincipalSubbass16´
Flaut majorOctavbass
Salicionál  
Octava  
Flaut minor  
Salicet  
Mixtura 3x2 2/3´  

Mechanické traktúry, zásuvkové vzdušnice (okrem registra Salicionál 8´).

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum(organy.hc.sk)