Barokovo-klasicistická stavba z roku 1778. Jednoloďový pozdĺžny priestor s oválnym uzáverom presbytéria a vežou vstavanou do hlavnej fasády. Presbytérium i loď zaklenuté pruskými klenbami s medzipásmi.

Súčasné nástroje v objekte

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)