Vitanová, okres Tvrdošín
Kostol Najsvätejšieho Srdca Ježišovho

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 8 (7+1)


30./40. r. 20. stor., Jan Tuček – novostavba

Opus 381, postavený pravdepodobne na konci alebo prelome 30. a 40. rokov 20. storočia.

1977, Štefan Gábor – rozšírenie

Prístavba registrov Flétna 4´ a Superoktáva 2´ a tremolo. Na úrovni registrových sklopiek vľavo je mosadzná tabuľka: Štefan Gábor / podnik pro stavbu organov / a sklad klavírov / Košice.

okolo 2000, Peter Franzen – generálna oprava

Prieskum: Marek Cepko, 2003
JAN TUČEK / KUTNÁ HORA // Opus / 381
Manuál (C – f3, 54 klávesov)Pedál (C – d1, 27 klávesov)
PrincipalSoubass16´
Kryt  
Salicional  
Flétna  
Gamba  
Superoktáva  
Doublet 2x2 2/3´+ 2´  

Spojky: Suboktávová spojka, Superoktávová spojka, Pedálová spojka
Pevné kombinácie: Piano, Forte, Pléno
Tremolo

Pneumatické traktúry, výpustné vzdušnice. Pristavaná vzdušnica kužeľková.

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum(organy.hc.sk)