Neoklasicistický kostol z roku 1878, v 90. rokoch 20. storočia renovovaný, pričom bolo prestavané a rozšírené presbytérium. Loď je zaklenutá pruskou klenbou.

Súčasné nástroje v objekte

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)