Brestovany, okres Trnava
Kostol sv. Jána Krstiteľa

Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 16 (8+5+3)


1892, Gustáv Adolf Molnár – novostavba

Pôvodne jednomanuálový 10-registrový organ s mechanickými traktúrami a kužeľkovými vzdušnicami.

Dispozícia pôvodného Molnárovho organa - podľa O. GERGELYI und K. WURM: Historische orgeln und Gehäuse in der Westslowakei; in: Acta Organologica 14, 1980, str. 145:
Manual: Principal 8´, Gamba 8´, Aeoline 8´, Gedeckt 8´, Octava 4´, Gemshorn 4´, Superoctava 2´, Mixtura 2 2/3´ (s terciovým radom)
Pedal: Octávbasz 8´, Subbasz 16´

okolo 1932, Jan Tuček – generálna prestavba

Opus 347 (porcelánový štítok nad registrovými sklopkami II. manuálu, firemná tabuľka sa nezachovala). Prestavba a rozšírenie, nová dispozičná koncepcia - rozšírenie registrovej dispozície s použitím väčšej časti píšťal pôvodného organa, nový dvojmanuálový hrací stôl, pneumatické traktúry, nová mechová sústava, upravená organová skriňa.

1993, Emil Masaryk, Peter Masarik – oprava

Čistenie, ladenie, oprava.

1999, Peter Masarik – oprava

Čistenie, ladenie, oprava.

Prieskum: Marek Cepko, 2006
I. manuál (C – f3, 54 klávesov)II. manuál (C – f3, 54 klávesov)Pedál (C – d1, 27 klávesov)
Bourdon16´Kryt jemnýPrincipálbas16´
PrincipálAeolinaSubbas16´
Flétna dutáVox coelestisOktávbas
Viola da GambaHouslový principál  
SalicionálRoh kamzíčí  
Oktáva    
Piccola    
Mixtura 3x2 2/3´    

Spojky: Manual copula II.-I., Superokt. copula II-I., Suboktav copula II.-I., Superokt. copula I-I., Suboktav copula I.-I., Superokt. copula II-II., Suboktav copula II-II., Pedal copula I., Pedal copula II.
Pevné kombinácie: Piano, Mezzoforte, Forte, Pleno
Pomocné zariadenia: Crescendo, Přerušovač crescenda, Přerušovač anul. ped.

Pneumatické traktúry, kužeľkové vzdušnice.

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum(organy.hc.sk)