Brestov, okres Prešov
Kostol Nanebovzatia Panny Márie

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 7/5 (6/4+1)


Organ firmy Gebrüder Rieger, opus 1472, postavený v roku 1908. V rokoch 2011/2012 bola odstránená pôvodná organová skriňa a nástroj bol z dôvodu nedostatku priestoru pre veriacich na chóre vyzdvihnutý nad podlahu chóru. Odstránený bol aj čerpací mech a pôvodné olovené rúrkové rozvody boli nahradené plastovými. Dispozícia zostala nezmenená.

1908, Rieger – novostavba

Opus 1472.

1985, František Vitéz – oprava

2011/2012, Peter Masarik – prestavba

Nástroj bol vyzdvihnutý nad podlahu chóru, odstránená bola pôvodná organová skriňa, čerpací mech a pôvodné olovené rúrkové rozvody boli nahradené plastovými.

Prieskum: Marek Cepko, 2013
Opus 1472 Rieger Ottó Budapest
Manuál (C – f3, 54 klávesov)Pedál C – d1, 27 klávesov)
PrincipalSubbass16´
Bordun  
Salicional  
Octáv4´ (ext.)  
Dolce4´ (ext.)  
Zúgóquinta 2x2 2/3´  

Spojky: Pedal-Copula, Octáv-Copula
Pevné kombinácie: Mezzoforte, Forte

Pneumatické traktúry, kužeľkové vzdušnice.

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum(organy.hc.sk)