Hruštín, okres Námestovo
Kostol sv. Jána Krstiteľa

Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 20 (8+8+4)


30. r. 20. stor., Jan Tuček – novostavba

Autorstvo a obdobie stavby organa je len pravdepodobné – podľa vyhotovenia píšťal možno usudzovať, že dvojmanuálový nástroj postavila pravdepodobne firma Tuček pred 2. svetovou vojnou.

prelom 20./21. stor., neznámy organár – prestavba

Prestavba, resp. rozšírenie, pričom väčšinu píšťalového fondu tvoria píšťaly z pôvodného organa, pôvodné sa zachovali aj klaviatúry (manuálové i pedálová), ktoré boli vsadené do nového hracieho stola. Firmu a rok prestavby sa však nepodarilo zistiť.

Prieskum: Marek Cepko, 2005
I. manuál (C – f3, 54 klávesov)II. manuál (C – f3, 54 kl.; žalúzie)Pedál (C – d1, 27 klávesov)
Bourdon16´KrytSubbas16´
PrincipálKvintadenaViolonbas16´
FlétnaVox Angelika8´+ 4´Oktávbas
SalicionálPrincipálChorálbas
OktávaFlétna líbezná  
Flétna rourkováNasard2 2/3´  
SuperoktávaFlétna lesní  
Mixtura 3x1 1/3´Cymbál 3x2/3´  

Spojky: II-I 16´, II-I 8´, II-I 4´, I-P 8´, II-P 8´
Voľné kombinácie: 1
Pevné kombinácie: P, MF, F, PL
Pomocné zariadenia: Žaluzie II, Crescendo (valec), Vypínač valca, Automatický anulátor pedála, Tremolo II

Pneumatické traktúry, kužeľkové vzdušnice.

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum(organy.hc.sk)