Beňuš, okres Brezno
Kostol Nanebovzatia Panny Márie

Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 19/18 (6+9+4/3)


okolo 1950, Jan Tuček – novostavba

Opus 517. Dispozíciu navrhol Ernest Zavarský.

Prieskum: Marek Cepko, 2011
JAN TUČEK / KUTNÁ HORA
I. manuál (C – g3, 56 klávesov)II. manuál (C – g3, 56 kl.; žalúzie)Pedál (C – f1, 30 klávesov)
PrincipálBourdon16´Subbas16´
FlautaKrytEchobas16´ (zo SB)
SilvestrínaKvintadenaFlauta
Flauta trubicováChvenie8´ + 4´Chorál
PrincipálPrincipál  
Mixtura 3-4xFlauta lesná  
  Sesquialtera 2x1 1/3´  
  Roh nočný  
  Cymbal 3x1/2´  

Spojky: II / I 8´, II / I 4´, II / I 16´, I / P 8´, II / P 8´, II / P 4´
Pevné kombinácie: P, F, TT
Voľná kombinácia
Pomocné zariadenia: žalúzie II. man. (balančná páka), reg. crescendo (valec), vypínač reg. crescenda, vypínač ruč. registrov, vypínač okt. spojok, automatický anulátor pedála, Tremolo II

Pneumatické traktúry, kužeľkové vzdušnice.

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum(organy.hc.sk)