Hliník nad Hronom, okres Žiar nad Hronom
Kostol sv. Martina

Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 7 (6+0+1)


1912, Rieger – novostavba

Opus 1797.

1918 – rekvirácia prospektových píšťal

26 píšťal Principálu 8´ vo váhe 16,30 kg.

1921, Jozef Hardoník – oprava

Nové prospektové píšťaly, údajne z cínového materiálu.

1925, Michal Révay – oprava

1935, Michal Révay – oprava

1944, neznámy organár – oprava

Väčšia oprava organa.

1951, Imrich Jakaba – rozšírenie

Rozšírenie o pedálový register Subbas 16´, inštalovanie elektrického čerpadla vzduchu.

1960, Jan Tuček – rozšírenie

V tomto roku bol organ odstavený pre zlý technický stav. J. Tuček, Kutná Hora, vykonal prehliadku organa a návrh na zhotovenie nového.

1963, Pavol Baxa st. – generálna prestavba

Rozdelenie do dvoch samostatných skríň postavených po stranách chóru, úprava dispozície, zrušenie pevných kombinácií, inštalovanie Tremola.

1988, Pavol Baxa st., Pavol Mikuláš, Ondrej Mikuláš – prestavba

Rozobratie organa (výstavba nového chóru), provizórne postavenie organa – bez organovej skrine a prospektu, pod klenbou hlavnej lode kostola.

1994-1996, Pavol Mikuláš – prestavba

Organová skriňa, nový hrací stôl (ráta s rozšírením organa o píšťalový II. manuál), úprava dispozície (Oktáva 4´ nahradená Flautou 4´).

Prieskum: Marian Alojz Mayer, 2011
I. manuál (C – f3, 54 klávesov)II. manuál (C – c4)Pedál (C – d1, 27 klávesov)
Principál(elektronický)-Subbas16´
Kryt    
Salicionál    
Flauta    
Picola    
Mixtura 3x     

Spojky: Pedál I., Super I.
Tremolo

Pneumatické traktúry, kužeľkové vzdušnice.

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum(organy.hc.sk)