Švábovce, okres Poprad
kostol ev. a. v.

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 8/7 (7/6+1)


okolo 1927, Jan Tuček – novostavba

Opus 309, postavený medzi rokmi 1926-1929 do starého evanjelického a. v. kostola vo Švábovciach.

1970, neznámy organár – premiestnenie nástroja

Prenesenie organa zo staršieho zbúraného kostola do nového kostola, spojené s generálnou opravou.

Prieskum: Juraj Slovík, 2013
JAN TUČEK / HORA KUTNÁ (Čechy.)
Manuál (C – f3, 54 klávesov)Pedál (C – d1, 27 klávesov)
PrincipalSubbas16´
Kryt  
Gamba  
Salicional  
Oktava  
Dolce4´ (ext.)  
Doublet 2x2 2/3´+ 2´  

Spojky: Pedal coppula, Suboktav coppula, Superoktav coppula
Pevné kombinácie: Piano, Mezzoforte, Pleno

Pneumatické traktúry, výpustné vzdušnice.

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum(organy.hc.sk)