Švábovce, okres Poprad
Kostol Krista Kráľa

Jednomanuálový organ s priveseným pedálom I / (P) / 4


1888, neznámy organár – novostavba

Podľa nápisu v organovej skrini zo 17. augusta 1888 nástroj venovali manželia Andreas a Emilia Mayen rodená Groch. Organ mal pravdepodobne tri registre a hrací pult vstavaný do ľavej bočnej steny skrine.

1. tretina 20. stor., Július Guna – prestavba

Prestavba a rozšírenie. Z pôvodných troch registrov sa zachovali dva (Flaut major 8´a Flaut minor 4´), pribudla nová vzdušnica s registrom Octava 2´, nový hrací stôl a mechová sústava. Traktúry boli prestavané na pneumatické. Čo sa týka 1. vzdušnice manuálu, mohlo by ísť o pôvodnú starú vzdušnicu z doby vzniku nástroja.

Prieskum: Marek Cepko, 2009
Manuál (C – f3, 54 klávesov)Pedál (C – gis, 21 klávesov)
Flaut major(privesený) 
Principal  
Flaut minor  
Octava  

Spojky: Pedal-koppel, Diskant-koppel
Pevné kombinácie: Forte

Pneumatické traktúry, vzdušnice s registrovými kancelami.

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum(organy.hc.sk)