Veterná Poruba, okres Liptovský Mikuláš
modlitebňa ev. a. v.

Organový pozitív I / 8


Počas druhej svetovej vojny bol nástroj poškodený a dlhodobo sa nepoužíval. Opravili ho až r. 1971.

Organ koncertne zaznel na medzinárodnom festivale Slovenské historické organy roč. I/1992.

1. pol. 18. stor., Martin Zorkovský st. – novostavba

Pozitív bol pôvodne postavený pre r. kat. Kostol Šimona a Júdu v Námestove. Autorstvo je pravdepodobné.

1836, František Finkler – premiestnenie nástroja

Premiestnenie organa z Námestova do ev. a. v. kostola v Jasenovej a následná oprava.

1892, neznámy organár – premiestnenie nástroja

Premiestnenie organa do ev. a.v. modlitebne vo Veternej Porube.

1971, Jan Tuček, Josef Kmošek – oprava

Prieskum: Marian Alojz Mayer, 2006
Manuál (C – c3, krátka spodná oktáva, 45 klávesov)
Copula maior
Principál
Flauta
Copula minor
Oktáva
Flauta špicatá
Kvinta1 1/3´
Superoktáva*

Tremolo

Mechanické traktúry, zásuvková vzdušnica.

* = oktávová repetícia na tóne fis2

Traktúry: mechanické, hracia traktúra bodcová (s krátkymi bodcami).
Vzdušnice: s tónovými kancelami – zásuvkové.
Pomocné zariadenia: Tremulant (pôvodný, vnútrokanálový).

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum(organy.hc.sk)