Veterná Poruba, okres Liptovský Mikuláš
modlitebňa ev. a. v.

Organový pozitív I / 8


Počas druhej svetovej vojny bol nástroj poškodený a dlhodobo sa nepoužíval. Opravili ho až r. 1971.

Organ koncertne zaznel na medzinárodnom festivale Slovenské historické organy roč. I/1992.

1. pol. 18. stor., Martin Zorkovský st. – novostavba

Novostavba pozitívu pre r. kat. Kostol Šimona a Júdu v Námestove. Autorstvo je pravdepodobné.

1836, František Finkler – premiestnenie nástroja

Z Námestova do ev. a. v. kostola v Jasenovej a následná oprava.

1892, neznámy organár – premiestnenie nástroja

Premiestnenie do ev. a.v. modlitebne vo Veternej Porube.

1971, Jan Tuček, Josef Kmošek – oprava

Oprava.

Prieskum: Marian Alojz Mayer, 2006

Manuál C – c3 s krátkou spodnou oktávou

Copula maior

Principál

Flauta

Copula minor

Oktáva

Flauta špicatá

Kvinta

1 1/3´

Superoktáva

1´ okt. rep. fis2

Traktúry: mechanické, hracia traktúra bodcová (s krátkymi bodcami).
Vzdušnice: s tónovými kancelami – zásuvkové.
Pomocné zariadenia: Tremulant (pôvodný, vnútrokanálový).

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum(organy.hc.sk)