Narodil sa v rodine organára Antonína Finklera. Vyučil sa u otca, neskôr sa usadil v Ostrave. Ďalšie životopisné údaje nie sú známe. Pravdepodobne nezomrel v Ostrave, aspoň jeho úmrtie nie je v ostravských matrikách zaznačené. Obyčajne je v prameňoch označovaný len menami Josef František.

Ostravský organár Josef František Finkler príležitostne pôsobil aj na Slovensku. R. 1825 vypracoval návrh organa pre františkánsky kostol v Okoličnom. Z dvojmanuálového organa, ktorý postavil r. 1826, sa zachovala len organová skriňa a vzdušnica pozitívu. Známa je aj dispozícia nástroja.

R. 1836 pravdepodobne postavil nový organ pre r. kat. kostol v Námestove. Starý nástroj prevzal ako časť platby, opravil ho a predal do ev. a. v. kostola v Jasenovej. Tam ho požiadali, aby prerobil mechy „nie na Remene ale na Wáhu“. R. 1892 organ predali do ev. a. v. modlitebne vo Veternej Porube, kde stojí dodnes. V dobových dokumentoch sa zachoval záznam o oprave pozitívu v r. kat. kostole v Liptovskom Jáne, ktorú mal r. 1858 realizovať „sliezsky organár Antonín Finkler“. Keďže otec Jozefa Františka Finkera v tom čase už nežil, zrejme išlo o chybný zápis mena, ale rovnako je možné, že v polovici 19. storočia pôsobil v Sliezsku organár s uvedeným menom.

Jasenová; okres Dolný Kubín, Žilinský kraj, kostol ev. a. v., 1836 – preloženie pozitívu z r. kat. kostola v Námestove a následná oprava (od r. 1892 sa nástroj nachádza v ev. a. v. modlitebni vo Veternej Porube).

Liptovský Mikuláš-Okoličné; okres Liptovský Mikuláš, Žilinský kraj, r. kat. farský Kostol sv. Petra z Alkantary (pôvodne františkánsky), 1826 – dvojmanuálový 17-registrový organ (zachovala sa organová skriňa a vzdušnica pozitívu).

Námestovo; okres Námestovo, Žilinský kraj, r. kat. farský Kostol sv. Šimona a Júdu, 1836 – pravdepodobne stavba nového organa. Z organa sa zachovala iba pozmenená organová skriňa.

Autor textu: Marian Alojz Mayer


Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)