Organár v Kutnej Hore.

Josef Kmošek pracoval najprv v organárskej firme Jana Tučeka (v roku 1942 ako intonér), po znárodnení v Organe Kutná Hora. Najmä okolo polovice 70. rokov 20. storočia opravil, vyčistil a naladil niekoľko historických nástrojov na Slovensku. Prevažne išlo o malé pozitívy, jednomanuálové organy s pedálom sú zriedkavejšie. Opravy pomerne často robil s MUDr. Karolom Wurmom, prípadne s organárom Janom Tučekom z Kutnej Hory. Nástroje napadnuté črvotočom sa snažil konzervovať. Používal jedovatý prípravok Pentalidol a na petrikovanie dreva šelak. Aj keď sa nedá hovoriť o reštaurovaní, dá sa povedať, že v niektorých  prípadoch jeho oprava zachránila historický organ pred vyhodením.

Zoznam historických nástrojov na Slovensku, na ktorých Kmošek racoval (v zátvorke za názvom lokality je uvedený rok, v ktorom nástroj opravoval):

 1. Jazernica (okr. Turčianske Teplice) r. kat. (1973). 5-registrový pozitív Pažických z Rajca z roku 1802.
 2. Kovarce (okr. Topoľčany) r. kat. (1975). Pôvodne 10-registrový bezpedálový nástroj Pažických z Rajca z roku 1768, 3-registrový pedál pristaval v roku 1870 Martin Šaško.
 3. Liptovský Ján (okr. Liptovský Mikuláš) r. kat. (1971). 6-registrový pozitív postavil Martin Zorkovský v roku 1721 pre františkánsky kostol v Okoličnom (Liptovský Mikuláš časť Okoličné). V Liptovskom Jáne stojí približne od roku 1826.
 4. Liptovský Mikuláš-Ondrašová r. kat. 5-registrový pozitív Martina Zorkovského, rok postavenia nie je známy. Pozitív pochádza z niektorého  kaštieľa v Liptove, a do kostola v Ondrašovej sa dostal okolo roku 2000.
 5. Poprad-Matejovce r. kat. (1975). Jednomanuálový, 10 registrový organ s pedálom (9+1) postavil v roku 1842 Andreas Zimmer.
 6. Ratkovské Bystré (okr. Revúca) ev. (1976). 9-registrový bezpedálový organ postavil František Eduard Pecník v roku 1797.
 7. Sabinov ev. slovenský kostol (1974). 8-registrový organ s pedálom (6+2) postavil Jacob Gallovič v roku 1823.
 8. Smrečany (okr. Liptovský Mikuláš) r. kat. (1973). 4-registrový pozitív postavil v roku 1750 Martin Podkonický.
 9. Sokolovce (okr. Piešťany) r. kat. (1974). Pôvodne dvojmanuálový organ postavil viedenský organár Johann Hencke v roku 1755 pre niektorý rádový kostol v Trnave. Do r. kat. kostola v Sokolovciach bol postavený už len ako jednomanuálový organ s pedálom, pravdepodobne až v 80. rokoch 19. storočia.
 10. Veterná Poruba (okr. Liptovský Mikuláš) ev. modlitebňa (1971, spolu s J. Tučekom). 8-registrový pozitív postavil Martin Zorkovský do r. kat. Kostola sv. Šimona a Júdu v Námestove. Nevieme kedy to bolo. V roku 1836 pozitív predali do ev. kostola v Jasenovej (okr. Dolný Kubín) a v roku 1892 do Veternej Poruby.
 11. Vojňany (okr. Kežmarok) r. kat. (pravdepodobne 70. roky 20. storočia). 6-registrový pozitív postavil Laurentius Čajkovský v roku 1726 pre r. kat. kostol vo Veľkom Slavkove (okr. Poprad). V roku 1948 preniesol pozitív do r. kat. kostola vo Vojňanoch Vojtech Bene.
 12. Zvolen r. kat. Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie /pri r. kat. farskom kostole/ (1973).  6-registrový pozitív postavil banskobystrický organár Johann Michael Heisserer v roku 1772.

Autor textu: Marian Alojz Mayer


Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)