Vojňany, okres Kežmarok
Kostol sv. Kataríny Alexandrijskej

Organový pozitív I / 6


1726, Vavrinec Čajkovský – novostavba

Organ postavený pre r. kat. kostole vo Veľkom Slavkove.

1856, Andrej Zimmer – oprava

1948, Vojtech Bene – premiestnenie nástroja

Premiestnenie organa do súčasnej lokality.

70. r. 20. stor., Josef Kmošek – oprava

Prieskum: Marian Alojz Mayer, 2006
LAURENTIUS CZEUKOWSZKY, / Orgel„ und Instrument„ Macher / 17 in Leutschau. 26
Manuál (C – c3, krátka spodná oktáva, 45 klávesov)
Kopula maior
Kopula minor
Flauta špicatá
Principál
Kvinta1 1/3´
Mixtúra 2x*

Mechanické traktúry, zásuvková vzdušnica.

* = v súčasnosti len 1x

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum(organy.hc.sk)