Organár, ladič organov a pián, zistiteľný v rokoch 1937 – 1970. V roku 1937 pôsobil v meste Chust (vtedy Československo – Podkarpatská Rus), v súčasnosti Ukrajina. V tom roku opravil a naladil Pecníkov opus 1 v ev. kostole v Poprade, časť Stráže pod Tatrami (v súčasnosti je tento pozitív v bývalom Klariskom kostole v Bratislave). Pravdepodobne po druhej svetovej vojne sa presťahoval do Bratislavy. Nové nástroje nestaval, venoval sa opravám, ladeniu a s obľubou aj montáži elektrických čerpadiel vzduchu.

 

Výber z opravených nástrojov (chronologicky):

1937 ev. kostol Stráže pod Tatrami – v roku 1960 bola obec pričlenená k Popradu. V pozitíve je nápis: Javitota és Hangolta Bene Béla orgona M. 1937 (9. VI) Strazi Templomba);

1946 Dunajská Lužná, časť Jánošíková r. kat.; 

1947 oprava r. kat. kostol Banská Bystrica, časť Radvaň, kde v roku 1951 namontoval aj elektrické čerpadlo vzduchu;

1948 (15. júna) Bratislava-Rusovce r. kat. kostol;

1948 presťahoval Čajkovského pozitív z r. kat. kostola vo Veľkom Slavkove (okr. Poprad) do r. kat. kostola vo Vojňanoch (okr. Kežmarok); 

1956 Horný Bar (okr. Dunajská Streda) r. kat. kostol;

1957 (4. mája) Smrečany (okr. Liptovský Mikuláš) r. kat. kostol; 

1957 (16. júna)  Liptovský Ján (okr. Liptovský Mikuláš) r. kat. kostol;

1957 Bratislava Dóm sv. Martina, rozobratie Klöcknerovho organa v sanktuáriu;

1958 Dolný Bar (okr. Dunajská Streda) r. kat. kostol; 

1958 Šamorín (okr. Dunajská Streda) ev. kostol (oprava, ladenie a montáž elektrického čerpadla vzduchu);

1965 Šúrovce (okr. Trnava) r. kat. kostol;

1967 Šamorín ev. kostol (oprava);

1968 Selec (okr. Trenčín) r. kat. kostol;

1970 Kuchyňa (okr. Malacky) r. kat. kostol (oprava a montáž elektrického čerpadla vzduchu; bez udania dátumu Bratislava  uršulínsky kostol, oprava Schönhoferovho organa. Na nepôvodnom Tremulante je odtlačok pečiatky: Vojtech Bene ladič orgánov (sic!) a pián Bratislava. 

Autor textu: Marian Alojz Mayer


Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)