Bratislava – Rusovce, okres Bratislava V
Kostol sv. Márie Magdalény

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 13 (9+4)


Nástroj bratislavského organára Michala Slezáka má zásuvkové vzdušnice a mechanické traktúry. Napriek viacerým zaznamenaným opravám potrebuje ďalšie opravy.

 

1872, Michal Slezák – novostavba

1902, Vincent Možný, Konštantín Bednár – oprava

1948, Vojtech Bene – oprava

okolo 1991, Marian Alojz Mayer – oprava

Výmena manuálových pulpiet, doplnenie chýbajúcich resp. neopraviteľných píšťal drevených registrov, vyregulované traktúry, ladenie.

2003, Ján Valovič – oprava

Nové elektrické čerpadlo vzduchu.

2009, Ján Valovič – oprava

Oprava a konzervovanie pedálovej vzdušnice a pedálových registrov.

Prieskum: Marian Alojz Mayer, 2001
Mihály Szlezák / Pozsonyban
Manuál (C – c3, 49 klávesov)Pedál (C – h / C – H)
PrincipalSubbas16´
Barito flöte8´ (dr. otv.)Violon Bas
Flauto dolce8´ (dr. kryt)Quint Bas5 1/3´
Viola GambaOctav Bas
Octava  
Flöte offen  
Echo4´ (značené ako Echo 8´)  
Supperoctave  
Mixtur 3x 2´ (pôv. 4x)  

Mechanické traktúry, zásuvkové vzdušnice.

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum(organy.hc.sk)