Za organára sa učil v Székesfehérvári (Maďarsko) u Karólya Szalaya. Do r. 1880 pracoval uňho ako tovariš, potom sa osamostatnil. Spočiatku mal dielňu v Búcsúszentlászló, od r. 1886 v Szombathelyi a od r. 1889 v Zalaegerszegu. Ďalší zdroj, františkánska kronika, však v súvislosti so stavbou organa pre františkánsky kostol v Trnave uvádza, že pôsobil ako organár v Zalaegerszegu už r. 1885. R. 1900 opustil Uhorsko. Najprv sa usadil v Maribore (Slovinsko) a nakoniec v Goricii (Taliansko). Tu sa venoval tiež výrobe kovových píšťal.

Staval väčšinou menšie jednomanuálové organy so zásuvkovými vzdušnicami, ale robil aj kužeľkové vzdušnice. Traktúry bývajú mechanické. Pri stavbe nových organov s obľubou spolupracoval s inými organármi, napr. Károlyom B. Véghom z Budapešti a Nándorom Peppertom zo Szombathelyu, či s rôznymi remeselníkmi, napr. so svojím príbuzným, stolárom Lajosom Benczom. Čoskoro zanechal stavbu organov a špecializoval sa len na výrobu kovových píšťal pre iných organárov. R. 1899 krátko pracoval v továrni Sándora Országha. Na Slovensku vieme zatiaľ o stavbe organa pre kostol františkánov v Trnave (1885). Z nástroja sa zachovala organová skriňa. Doložené sú tiež opravy organov v Báči a jeho filiálkach v Rohovciach a Trnávke. O ďalšej Benczovej činnosti na Slovensku zatiaľ nemáme správy.

Báč; okres Dunajská Streda, Trnavský kraj, r. kat. farský Kostol sv. Antona Paduánskeho (pôvodne františkánsky) 1882 – oprava organa.

Rohovce; okres Dunajská Streda, Trnavský kraj, r. kat. Kostol sv. Ondreja, 1882 – oprava organa.

Trnava; okres Trnava, Trnavský kraj, r. kat. Kostol sv. Jakuba (františkánsky), 1885 – stavba nového organa. Zachovala sa z neho organová skriňa.

Trnávka; okres Dunajská Streda, Trnavský kraj, r. kat. Kostol Ružencovej Panny Márie, 1882 – oprava organa.

Autor textu: Marian Alojz Mayer


Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)