Ranobarokový objekt z rokov 1633 – 1640, postavený na základoch gotického kostola, postaveného františkánmi na mieste niekdajšieho dominikánskeho kláštora v rokoch 1363 – 1366. Poškodený požiarom v roku 1683 a následne v rokoch 1689 – 1712 prestavaný. Jednoloďová stavba s rovnako vysokým polygonálnym zakončením presbytéria a do priečelia vstavanou vežou. Presbytérium a loď zaklenuté valenou lunetovou klenbou s medziklenbovými pásmi.

História organov v objekte

Prvá zmienka o organe pochádza z roku 1688. Z nápisu, ktorý sa náhodne našiel v Tesárskych Mlyňanoch v pôvodných mechoch nástroja organárskej dielne Pažických, je zrejmé, že organ vyhotovil trnavský organár Johann Christian Stephany. Ďalšie informácie o organe chýbajú. Nový organ s desiatimi registrami si františkáni zadovážili v roku 1717 za 330 florénov. Ten istý nástroj bol v roku 1761 prenesený na novopostavenú zadnú emporu. Organ možno sledovať v knihe inventára minimálne do roku 1823. V Kánonickej vizitácii arcibiskupa Alexandra Rudnaya z roku 1823 je opísaný ako „dobrý a zvučný s desiatimi mutáciami (registrami)“. S veľkou pravdepodobnosťou to bol jednomanuálový organ s pedálom. V roku 1885 bol za 300 florénov predaný do Hornej Krupej (okres Trnava), kde v roku 1930 zanikol. Práve v tom istom roku, 4. augusta 1885, dokončil Gyorgy Bencz zo Zala-Egerszéghu (Maďarsko) práce na novom organe. Nástroj stál 4500 florénov, bol dvojmanuálový s mechanickými traktúrami a pravdepodobne kužeľkovými vzdušnicami. Počet registrov a dispozíciu žiaľ nepoznáme. Podľa kláštornej kroniky bol organ málo spoľahlivý a vykazoval časté poruchy. Už 7 rokov po postavení muselo vedenie kláštora pristúpiť na pomerne nákladnú opravu. Nie je známe, čo bolo predmetom opravy, kronika uvádza výdavky vo výške 905 florénov. Rekonštrukciou bol poverený Ján Drábek z Borského Svätého Mikuláša. Ten istý organár nástroj opravoval a ladil ešte v roku 1902. Pravdepodobne nespoľahlivosť a častá poruchovosť boli dôvodmi, pre ktoré sa františkáni už v roku 1905 rozhodli pre nový nástroj. Z organa Gyorgy Bencza sa zachovala iba organová skriňa. Do nej v roku 1905 postavila firma Rieger súčasný nástroj.

Súčasné nástroje v objekte

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)