Trnava – Stred, okres Trnava
Kostol sv. Jakuba

Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 30/22 (15/11+9/7+6/4)


1885, György Bencz – novostavba

Z organa sa zachovala len organová skriňa.

1905, Rieger – novostavba

Gebrüder Rieger, Budapest, opus 1177. Kláštor zaň zaplatil sumu 8500 korún v niekoľkých splátkach. Nový organ bol postavený do staršej skrine ponechanej z nástroja György Bencza z roku 1885. Nástroj kolaudoval 11. júla 1905 riaditeľ chóru nitrianskej katedrály Leopold Dušinský.

1918, Anton Schönhofer st., Anton Schönhofer ml. – rekvirácia prospektových píšťal

20. januára 1918. Za celkovú hmotnosť materiálu – 90 kg – dostal kláštor 1610 korún. Nástroj bol bez prospektových píšťal od tej doby celých 30 rokov.

1923, Rieger – oprava

Oprava, čistenie, ladenie. Ani pri tejto oprave neboli prázdne prospektové polia doplnené.

30. r. 20. stor., Otokár Vážanský – oprava

Koniec 30. rokov 20. storočia. Inštalácia elektrického čerpadla vzduchu.

1948-1970, Otokár Vážanský – prestavba

Generálna oprava a rozšírenie. Organ bol prestavovaný a rozširovaný postupne. V roku 1948 sa začala prvá etapa rozširovania organa. Boli dodané nové zinkové prospektové píšťaly a pribudli 2 nové registre do druhého manuálu (Picolo 2´, Bason 8´), jeden pedálový (Principálbas 16´), nový hrací stôl a tiež žalúziová skriňa pre väčšiu časť registrov druhého manuálu. Časové údaje o ďalších etapách rozširovania nie sú známe. Pre nepriaznivú politickú situáciu práce na organe trvali vyše 20 rokov. V tomto období boli dodané 4 nové registre pre prvý manuál (Kvinta flautová 2 2/3´, Superokráva 2´, Tercia 1 3/5´, Anglický roh 8´), jeden pedálový (Chorálbas 4´) a zrekonštruovaná bola aj tónová traktúra (väčšina pôvodných klinových mieškov bola nahradená plochými membránami). Odstránený bol jeden z dvoch čerpacích mechov. Vážanský organ pravidelne ladil až do svojej smrti.

V úrovni registrových sklopiek, vpravo, je mosadzný firemný štítok: OTAKÁR VÁŽANSKÝ / stavba organov a sklad klavírov / NITRA

Napriek Vážanského zásahom do dispozície nebola narušená pôvodná romantická zvuková koncepcia nástroja.

1991, Peter Reiffers – generálna oprava

Oprava, čistenie, ladenie, intonácia.

2002, Peter Reiffers – oprava

August 2002. Generálna oprava zásobného mechu.

Prieskum: Marek Cepko, 2006
I. manuál (C – f3, 54 klávesov)II. manuál (C – f3, 54 klávesov)Pedál (C – d1, 27 klávesov)
Bourdon16´ (ext.)Pileata dulcis16´ (ext.)Principálbas16´
PrincipálViolino principalViolonbas16´
PileataFlauta rúrkováSubbas16´
Flauta traversoAeolineOktávbas8´ (ext.)
GemshornVox coelestisCello8´ (ext.)
GambaPrestant4´ (ext.)Chorálbas
SalicionálPicolo  
Oktáva4´ (ext.)Harmonia aetherea 4x2 2/3´  
Flauta4´ (ext.)Bason  
Dolce4´ (ext.)    
Kvinta flautová2 2/3´    
Superoktáva    
Tercia1 3/5´    
Mixtúra 4x2 2/3´    
Anglický roh    

Spojky: II-I Manuál 8´, II-I Sub 16´, II-I Super 4´, I-I Super 4´, II-II Sub 16´, II-II Super 4´, I Pedál 8´, II Pedál 8´; Gen. spojka
Voľné kombinácie: 1
Pevné kombinácie: Piano, Mezzoforte, Forte, Fortissimo, Tutti
Pomocné zariadenia: Žalúzie II. m., Cresc. valec, Zapínač valca, Zapínač jazykov, Ručné registre, Prepínač pedálu, Tremolo

Pneumatické traktúry, kužeľkové vzdušnice.

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum(organy.hc.sk)